Branislav Veljković

Veljković: Otvoreno pitanje gradnje drugog bloka TEPV

Poslije konstatacija (odgovora) Premijera na centaršut (poslaničko pitanje) poslanika Lazovića da izgradnja drugog bloka TE Pljevlja nije dovedena u pitanje i da EPCG ne može zanemariti razvojne potencijale crnogorskih termoenergetskih resursa ne ulazeći u „uspješnost“ avanture sa A2A, lokalnoj zajednici u Pljevljima se nameće novo/staro ekološko breme.

Demagogiji savršeno pogoduje vrijeme poluistine u kojoj živimo, gdje ni laž više nije toliko strašna a istina i činjenice se lako daju zabašuriti prostim floskulama. Pljevaljske deponije su postale sredstvo kojim Crna Gora lamentira nad sopstvenom životnom sredinom. Čovjek je iz perspektive prirode štetočina, zagađuje i zemlju i vodu i vazduh pa je zabavno to što je prethodnih mjeseci baš prašina sa Maljevca i Jagnjila otvorila oči slijepim partijskim poslušnicima da se i oni osokole, glasnu i stanu u zaštitu pljevaljske životne sredine u ekološkoj državi.

Neko je davno napisao: „Ne planirati, znači planirati neuspijeh“, mi dodajemo: Planirati nemušto i dugo je katastrofa. U našem slučaju i ekološka i ekonomska i energetska. Edukacija nam nije izgleda pomogla.

Crna Gora već decenijama planira izgradnju drugog bloka TE Pljevlja i toplifikaciju grada. Mijenjali su se ministri i menadžmenti EPCG, ponavljala slatkorječiva obećanja, trošile ogromne sume novca na idejne i druge projekte, prevodioce, konsultante i ostale trabante, a mi smo i dalje na nekom novom, sada po riječima premijera već izvjesnijem početku. Mjenjala se i Evropa doduše pa su nas 28. aprila 2017 g. sustigli i novi tehnički standardi za velika postrojenja tzv. LCP BREF koji sadrže najbolje raspoložive tehnike za suzbijanje zagađenja vazduha, vode i zemljišta kao i granične vrijednosti emisije gasova.

A Vlada Crne Gore i EPCG i dalje planiraju. Vole da planiraju i u Opštini Pljevlja, nije da ne vole. Nevolja je samo u tome što im planovi nisu kompatibilni. Pored izgradnje bloka II TE Pljevlja, planira se i revitalizacija i ekološka sanacija postojećeg bloka. U obje varijante planira se izgradnja energetskih postrojenja samo u krugu postojeće termoelektrane sa pomoćnom kotlarnicom kao rezervnim izvorom i cjevovodima do izlaska iz kruga TE u sklopu projekta toplifikacije grada. Imamo i potencijalnog investitora sa kojim su potpisana dva Ugovora. Onaj najvažniji treći o načinu i uslovima finansiranja nije a kad će ne znamo. Na tome se radi, kažu u Vladi. Kakve će sve izmjene postojećih ugovora morati da se prave i da li to može stati u postojeći pravni okvir takođe ne znamo. Nažalost znamo kako se na lokalnom nivou planiraju nove kotlarnice i izmještaju stare, kako se priprema toplifikaciona infrastruktura, što se vidi iz načina na koji lokalna vlast adaptira ulice kojima bi se trebale pružati toplifikacione magistrale, kako se perspektivno preduzeće koje snadbjeva građane toplotnom energijom „stručnim“ upravljanjem polako gasi, a i donošenje lokalnih zakonskih akata koje tretiraju ovu oblast bi u najmanju ruku zahtijevalo ozbiljniji pristup.

Uvažavajući socioekonomski aspekat svih ovih projekata i sopstvenu odgovornost za realizaciju istih, ne možemo a da vas ne podsjetimo na pitanja koje smo vam kao lokalnoj ali i državnoj vlasti postavljali  ali nismo dobili odgovore:

  1. Koje su to nove ekonomske mogućnosti i rješenja za smanjenje zagađenja?
  2. Na koji način će ovi i slični projekti omogućiti nova zapošljavanja imajući u vidu da je evidentno smanjenje broja zaposlenih u energetskim kompanijama?
  3. Zabrinjava li vas negativan priraštaj u industrijskom centru Crne Gore?
  4. Koliko sredstava nam treba za primarnu i sekundarnu mrežu SDG i kako da ih obezbijedimo?
  5. Koliko će postojeće korisnike koštati prelazak na savremeni sistem daljinskog grijanja imajući u vidu postojeće stanje i kolika će biti cijena za isporučenu toplotnu energiju?

Pljevlja su jedna od najsiromašnijih opština i pored ogromnih resursa kojim raspolažu a jasno je ko je doktorirao manipulaciju nad sirotinjom.

No, biti siromašan nije sramota, ali je sramota ništa ne preduzeti da se to stanje promjeni. Pljevlja i pljevljaci to napokon moraju i mogu.

 

Branislav Veljković

OO SDP Pljevlja

mirkostanicsdp

Stanić: Ispitati požar u Upravi za šume

Socijaldemokratska partija poziva nadležne državne organe da hitno ispitaju sve okolnosti požara koji se desio prije nekoliko dana u centrali Uprave za šume Pljevlja.

Prema oskudnim informacija požar je izbio u kancelarijima u kojoj se nalazi dio dokumentacije vezane za davanje koncesija. Interesuje nas i da odgovorni u Upravi za šume saopšte koja vrsta dokumentacije je bila u pomenutim kancelarijama i da li je i koliko te dokumentacije uništeno.

Takođe, pozivamo ih da objave da li postoje kopije izgorjele dokumentacije. U proteklom periodu aktuelna tema je pitanje dodjeljivanje koncesija u dužem vremenskom periodu, a stanje u oblasti drvoprerade vrlo složeno. Od izvoznika namještaj prije par decenija, postali smo izvoznici oblovine od koje susjedne države prave namještaj za izvoz.

Zbog toga je poslije intezivnog medijskog pritiska pokrenuto i niz istraga u ovoj oblasti. Srećom pa je ovo jedan od rijetkih požara u pljevaljskoj opštini, ali treba detaljnom istragom utvrditi potencijalnu štetu od njega koja može, izgleda, biti puno veća od pukok kancelarijskog namještaja.

Mirko Stanić

Portparol SDP

Branislav Veljković

Veljković: Plaćanje poreza je patriotizam, a zaštita životne sredine obaveza

Nije tajna da su u Pljevljima i okolini proizvedeni miloni tona uglja, cementnih laporaca, miloni tona olovno-cinkane rude, miloni kubika drveta. Ostali su površinski kopovi uglja, deponije jalovine i pepela, zagađene vode, zemljište i vazduh, uništene šume i poljoprivredne površine, devastirani pejzaži. Nije tajna da se prirodni resursi ove sredine i dalje brutalno raubuju, a najveći zagađivači uz prećutnu saglasnost DPSS-ovske vlasti na svaki način pokušavaju da izvrdaju svoje obaveze prema ovoj sredini i u finansijskom i u ekološkom smislu.

Crna Gora iz nekog razloga ima ozbiljan problem sa naplatom prihoda po tom osnovu kao i po osnovu koncesija. Danak plaćaju lokalne uprave kojima bi takvi prihodi dobro došli. Veliki broj koncsionara ne plaća, a „izgleda neki i ne moraju“, pogotovo ako imamo u vidu eksploataciju šumskog bogatstva. Iznalaze se svi mogući načini da se u svim „predmetima“ u kojima je to moguće na „zakonom dozvoljen način“ takva potraživanja otpišu kao nanaplativa.

Deklarativno Poreska uprava rješenje problema vidi u pooštravanju politike izdavanja i produžavanja prava na koncesije kako se licima koja imaju neizmirene obaveze ne bi dozvolilo obavljanje dijelatnosti. A crne liste poreskih dužnika se godinama ne mjenjaju. I skoro uvijek se dužnicima sa tih lista izađe u susret na „zakonom dozvoljen način“, na štetu lokalnog budžeta, iako bi plaćanje poreza trebalo biti najveći patriotski čin ovih koji se zaklinju u državu. Posledice trpe svi: zaposleni u takvim preduzećima, njihovi poslovni partneri, građani, a o životnoj sredini da i ne govorima. Nije im važno. Važnije je ostati partijski vojnik, nego nedaj bože lokal patriota. Za takve usluge će moći regularno ispostavljati račune sa više cifara. Što je veća šteta za budžet bolji im je rejting i raste partijski kredit. Kredit je svakako prava riječ jer su i funkcije dobili na kredit, pa su sad u obavezi da ga vraćaju, sada već na štetu svih nas. Jer zaboga oni su na privremenom radu ovde, oni će otići a nama će ostaviti na raspolaganje respiratorna oboljenja, kancer, uticaj teških metala na nervni sistem i sasvim dovoljno prašine koju nam ne moraju bacati u oči jer ionako ništa ne vidimo od magle koju nam već poodavno prodaju. Čak ni njihovi tajkuni sa sobom neće ponijeti izgrađeno.

Kad završe poharu ostaviće ruine da nas kao spomenik podsjećaju na njihovo vizionarstvo i liberalnu ekonomiju, kao što nas na to podsjećaju zatvorena lokalna preduzeća: Građevinar, Monter, Jakić, 1. decembar, Sloga, Ugostiteljstvo… i hiljade otpuštenih radnika. A do tada će i dalje obećavati, podmićivati, svađati i dijeliti, pozivati u nove „ratove za mir“, zastrašivati i ucijenjivati jer su im sveti samo lični interesi i sopstveni džepovi. Zbog toga je vidljiv i razumljiv strah od vladavine prava onih koji imaju hipoteke ratno-huškačke i privredno-kriminalne prošlosti. Tokove novca je najlakše pratiti a na tapet dolaze razni konsultantski, fiktivni, štetni i ostali ugovori !!!

Jer, odgovornost je individualna a pravda je spora ali dostižna. Evroatlanske integracije su njihov usud a ne nagrada. U maju je samit u Briselu i Dan nezavisnosti. Možda im do tada proradi ekološko-patriotski duh. Samo da ne bude kasno.

 

 Branislav Veljković, OO SDP Pljevlja

pljevlja-opstina

Vlahovljak: Mnogo je primjera nebrige države o kulturnoj baštini i prezentovanju prepoznatljivih vrijednosti kulturnog nasleđa

Najvažniji činioci koji utiču na razvoj neke zemlje i njenog naroda su: geografski položaj, privreda i demokratija. Ostali, ne manje važni, faktori su: religija, natalitet, kulturne tradicije i narodni karakter.

Jedno od temeljnih prava u korpusu ljudskih prava je pravo na kulturnu baštinu. Nažalost u našem društvu nema odgovornosti prema kulturnoj baštini, a izostaje i  poštovanje prema časnim graditeljima crnogorskih gradova. Zahvaljujući odsustvu etičke i strukovne svijesti, „odabrani“ investitori uspjevaju ostvariti svoj lični ukus i interese na štetu kulturnog nasleđa.

Mnogo je primjera nebrige države o kulturnoj baštini i prezentovanju prepoznatljivih vrijednosti kulturnog nasleđa.

Reprezentativan primjer su Pljevlja. Grad sa kulturnim naslijeđem na kome bi pozavidjele mnoge države, sa dva spomenika kulture I kategorije, 4 spomenika kulture II kategorije, grad čiju kulturnu baštinu čini hronološki bogat i raznolik materijalni i duhovni sadržaj. Na prostoru Pljevalja postoje na desetine skoro zaboravljenih ostataka srednjovjekovnih gradova i utvrđenja, manastira, crkava i crkvišta, na stotine nekropola i tumula i to iz različitih istorijskih razdoblja. Mnogi od njih su nedovoljno očuvani ili u nauci tek naznačeni.

U izvještaju Ministarstva kulture za Pljevlja se kaže da u  opštini Pljevlja postoje četiri javne ustanove kulture.

Od navedenih ustanova umjetnička galerija je jedina ustanova koja se bavi kulturno-umjetničkim stvaralaštvom  i to isključivo likovnom umjetnošću, koja se realizuje posredstvom dvije organizacione jedinice: Likovna galerija i Jugoslovenski muzej humora i satire. Ujedno, opština Pljevlja je i jedina opština u Crnoj Gori koja ima ovako profilisanu javnu ustanovu.

U istom izvještaju Ministarstvo kulture konstatuje da u nedostatku drugih javnih ustanova, ostalim djelatnostima kulturno-umjetničkog stvaralaštva (organizacija i produkcija programa iz oblasti pozorišne djelatnosti, muzičko-scenske umjetnosti, književnošću i filmom, manifestacijama i festivalima), bavi se Sekretarijat za društvene djelatnosti, čija će to nadležnost biti dok se ne steknu uslovi za završetak novog Doma kulture u Pljevljima, a što se tiče sredstava, u odnosu na ukupan budžet, za kulturu se opredjeljuju sredstva u visini 2,58 %.

Zavičajni muzej koji je riznica eksponata iz raznih istorijskih perioda, raspolaže sa 5 000 eksponata. Tu su arheološka zbirka, etnološka i NOB. Među eksponatima neprocjenjive vrijednosti je dijatreta koja potiče iz četvrtog vijeka nove ere. Nažalost nema sluha, kako u lokalnoj upravi, tako i Ministarstvu kulture da je za ovo neprocjenjivo blago neophodan objekat jer te eksponate već godinama niko nije vidio, tako nam i stećke odnesoše.

Situacija sa Međurepubličkom zajednicom za kulturno-prosvjetnu djelatnost je veoma specifična. Osnovana je 1962. godine u Pljevljima.

Programe MRZ odlikovali su multikulturalnost i visoki estetski kvalitet. MRZ je za svoj rad dobila 111 domaćih i stranih priznanja i nagrada.

Odlukom Skupštine SR CG (Sl. list SR CG br. 29 od 19. jula 1991. godine)  Zajednica je uvrštena u mrežu ustanova kulture od posebnog interesa za Republiku.

Zbog značaja koji je svojevremeno ova ustanova imala na intenziviranju saradnje u oblasti kulture između Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, ali i jedinstvenog umjetničkog fonda i umjetničkih zbirki nastalih tokom decenija njenog rada, prije nekoliko godina Ministarstvo kulture je u saradnji sa opštinom Pljevlja iniciralo aktivnosti na njenoj reorganizaciji i utemeljenju kao ustanove koja bi svojim programskim profilom doprinosila saradnji i valorizaciji autentičnih vrijednosti kulture i umjetnosti nastalih na tromeđi tri navedene države. Ministarstvo kulture je cijeneći važnom takvu inicijativu, Nacionalnim programom razvoja kulture Crne Gore 2011-2015, u okviru ciljeva institucionalnih reformi, predvidjelo reorganizacija JU Međurepubličke zajednice u Pljevljima u Regionalni kulturni centar. Međutim sve je ostalo na inicijativi, jer jedni kažu da bi Republika formiranjem državnog Centra “dukljanizovala” Pljevlja, a drugi su smatrali da bi opstankom MRZ “srpski elementi” dobili mogućnost čvršćeg povezivanja… Tako neodgovornim ponašanjem i jednih i drugih Pljevlja su izgubila šansu da budu lider prekogranične saradnje u regionu…
Kulturna baština je ono što državu čini pravom državom. Država koja zanemaruje svoje obaveze prema ustanovama kulture, pogotovo kad se radi o MRZ praveći se da je ne primjećuje kao da na postoji /imenovanje organa upravljanja, organa rukovodjenja, donošenje programa rada… ili odluke o njenom ukidanju, što bi bilo besamisleno u vremenu kada je Bog častio Pljevlja geografskim položajem i ustanovom koja već ima izgrađenu konfiguraciju umreženih ustanova kulture, manifestacija, umjetnika… sa područja tri države /prekogranična saradnja, IPA fondovi.

ZA JEDNAKE ŠANSE ZA SVE. ZA DRŽAVU SVIMA ZAOKRUŽITE BROJ 2 NA IZBORIMA.

 

Saida Vlahovljak

Članica Opštinskog odbora SDP Pljevlja 

 

Rudnik

Drsko je vršiti promociju DPS-a na Dan rudara

Kako izgleda zloupotreba političkih partija u izbornoj kampanji najbolje je pokazao predsjednik Vlade Milo Đukanović, tokom prisustva svečanoj Akademiji upriličenoj povodom Dana rudara Crne Gore.

Umjesto da premijera za Dan rudara dočeka neko od domaćina iz Rudnika uglja i u ime Opštine Pljevlja, osim Mirka Đačića Predsjednika Opštine, dočekali su ga njegovi tranzicioni i partiski oligarsi (Dragan Brković, Filip Vuković, Veselin Pejović i koordinator DPS za Pljevlja Ilija Ašanin).

Pošto  je kasnio cijelih pola sata na proslavu, premijeru i predsjedniku DPS nije bilo nimalo neugodno opet bacati prašinu u oči rudarima i Pljevljacima. Iako je obećao prije par mjeseci da će na jesen već biti radova na izgradnji drugog bloka termoelektrane Pljevlja, svjedoci smo da je taj projekat aktivan jedino u predizbornoj kampanji DPS.

Održati promociju DPS na Dan rudara, mi iz SDP smatramo krajnje drskim činom DPS-a, koji nas uvjerava da je situacija bolja nego što jeste, ublažavajući nevolje i uljepšavajući stvarnost. Ali činjenice govore drugačije: kada je Đukanović došao na čelo Vlade jos 1991. godine, Rudnik uglja je zapošljavao oko 2500 radnika. Kada je premijerov brat postao akcionar, Rudnik je imao preko 1500 stalno zaposlenih. Radnici Rudnika uglja posebno su svjesni šta su Đukanovići i njihovi direktori uradili u Rudniku uglja. Od prosječne plate od 800 eura, do prosjeka ispod 700 eura, broj stalno uposlenih radnika je oko 900, radnici i čelnici Sindikata svakodnevno su izloženi pritiscima od strane poslovodstva, a kompanija koja ima unaprijed prodatu proizvodnju je največi poreski dužnik u Crnoj Gori.

Jedino u čemu su Đukanovići i DPS dosljedni u Rudniku jesu evropske plate menadžmeta koje su najveće u Crnoj Gori i ugovori sa trećim kompanijama o iznajmljivanju rudarske mehanizacije iz Nikšića, dok mehanizacija Rudnika uglja stoji parkirana.

Uvjereni smo da će poslije 16 oktobra i ”Pljevaljska Kolubara” izaći na vidjelo, odgovorni za takvo stanje procesuirani, a radnici Rudnika uglja konačno dobiti ono što zaslužuju, a to je državu koja će im garantovati sva prava i mogućnost za rad.

Zato, dragi rudari, uz čestitke za vaš praznik vrlo je važno rezultatom na izborima osvijestiti pojedince uljuljkane vlašću i pokazati im da se njihova virtuelna stvarnost razlikuje od postojeće, jer lideri DPS-a opijeni partijskom ideologijom ne vide ono što im se prikazuje pred očima nego ono što im interes došaptava da vide.

Naša je zajednička obaveza da ih sigurnim korakom na izborima 16-og oktobra pošaljemo u opoziciju.

RUDARSKI SREĆNO!

 

Predsjednik Foruma mladih SDP Pljevlja

Emir Bidžan

pljevlja-opstina

Institucije države da vinovnike ovog gnusnog čina što prije izvedu pred lice pravde

Svako raspirivanje međunacionalnih sukoba ne samo da je Ustavom i zakonima zabranjeno i kažnjivo djelo, već je za jedno društvo koje teži punoj demokratizaciji i poštovanju ljudskih i manjinskih prava, pitanje civilizacijske spremnosti i zrelosti.

Nacionalistički i fašistički grafiti u Moćevcu pisani su rukom onih koji žale što i crnogorsko tlo početkom 90-tih nije bilo natopljeno krvlju onih koji su druge vjere, nacije, jezika, mišljenja, a koje se razlikuje od njihovog. Sadržajem poruke jasno su dali do znanja javnosti kakvu državu žele, kakav odnos imaju prema svakom drugom različitim od njih, te do kog nivoa doseže njihova svijest.

Pljevaljsku i širu javnost pozivamo ne samo da osudi ovaj i slične sramne činove, već da učini napore da na svakom mjestu i u svakom trenutku  onima koji, na žalost, ovako misle i čine, pomogne da shvate i razumiju neminovnost ljudskog suživota i uvažavanja, a institucije države da vinovnike ovog gnusnog čina što prije izvede pred lice pravde.

 

OO SDP – Pljevlja

_DSC9568

Krivokapić u Pljevljima: Crnoj Gori je potrebno jedinstvo

Predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić je nakon boravka u Pljevljima i razgovora sa brojnim građanima, članovima i simpatizerima partije održao konferenciju za predstavnike medija.

Krivokapić je na pitanje novinara naglasio da je neizbježno da se posle izbora mora napraviti Vlada državnog jedinstva.

Stanje u kome se Crna Gora nalazi, traži Vladu državnog jedinstva koja će okupiti sve sposobne ljude i političke subjekte da zaustavimo propadanje, stabilizujemo drzavu, uhvatimo daha za novo zaduženje koje nas očekuje kako bi pokrili  postojeće kredite – kazao je Krivokapić .

Predsjednik SDP-a je dodao da ta Vlada mora zadržati ustavni kurs građanske države i evroatlanskih integracija i da je ona budućnost Crne Gore u kojoj će biti mjesta za sve one koji nemaju problema sa zakonom.

Na pitanje o ugovoru sa kompanijom A2A, Krivokapić je istakao da je taj ugovor dokaz teškog otimanja od ove države.

Poništiti ugovor u vašu korist, a onda sklopiti ugovor na vašu štetu, a da istovremeno onaj kome ste dali da upravlja (A2A) nije ispunio uslove da bi upravljao. I više nemam dilemu koju sam imao prije dvije godine da li je to neznanje ili korupcija. U pitanju je oboje – korupcija jer je evidentna i dobija sudski epilog a neznanje zato će ih pravda stići – zaključio je Krivokapić.

 

Medijski pul

 

pljevlja-opstina

OO SDP Pljevlja: Prestanite da prodajete maglu

Reagovanje na saopštenja OOSD Pljevlja

Izlaskom u javnost sa ovakvim politikantskim saopštenjima društvo iz Ramade prije svega govori o sebi. Jedino u čemu su dosledni  je slijepo poltronstvo i podaništvo, što već postaje degutantno. Zamislite molim vas,  socijaldemokrate su na babine dobile poklon-Ugovor koji će tek biti potpisan uz konstataciju da to nisu njihovi predizborni trikovi već realni i ostvarljivi ciljevi?Što reče naš premijer „ Bravo …….“

No, dosta o tim vajnim borcima za interese lokalne zajednice na koje gledaju isključivo po mjeri sopstvenog džepa. Zaista bolna pljevaljska  tema ( to je jedino u čemu ćemo se složiti ) zaštita životne sredine i izgradnja Bloka II TE, zavređuje ozbiljan pristup i analizu. Ako izgradnju čekamo godinama, ako su pregovarački postupci prethodnih godina obavijeni velom tajne i ako se transparentno nema šta na sto stavljaju hiljade stranica kako bi se u par sati „ozbiljno“ pregledale, uz sve primjedbe na predloženi ugovor,  ne postoji  ni jedan razlog da izgradnji Bloka II pristupimo ishitreno vjerujući na riječ, bez čvrstih garancija strateškog partnera da država u tom poslu neće biti izigrana zbog njihove ljubavi prema egzotičnim destinacijama i off shore zonama. Iskustvo sa vama nam govori da vam ne bi bilo prvi put da obmanjujete crnogorsku javnost a posledice snose građani. Stoga obazrivost, uzdržanost i zahtijevi za pravnom sigurnosti posla. „Triput mjeri, jednom sjeci“ kaže narodna izreka, no kako je trenutno britva u vašoj ruci bojimo se da ćete opet skrojiti po vašoj mjeri, a to sigurno nije interes države, ni lokalne zajednice.

Decidni smo i jasni u svom stavu da nismo protiv izgradnje Bloka II ali jesmo protiv ovakvog pristupa, načina i odnosa prema tako važnom resursu ove države. Krucijalna pitanja od državnih interesa se u demokratskim društvima ne rješavaju preglasavanjem, povjerenje se ne stiče urušavanjem Sporazuma o slobodnim i fer izborima a budućnost zemlje se ne gradi lomljenjem kičme sistema, nacinalne energetske kompanije stvaranjem pretpostavki za energetsko ropstvo.Osim toga gdje su garancije da je toplifikacija satavni dio ugovora? Po našim informacijama investitor se obavezao da izgradi samo dio u krugu TE sa pomoćnom kotlarnicom kao rezervnim izvorom i cjevovode do izlaska iz kruga TE.

Kako na lokalnom nivou pripremate toplifikacionu infrastrukturu i zakonsku legislativu vidi se iz načina na koji rekonstruišete ulice u usvajate pravna akta u SO Pljevlja što takođe navodi na sumnju da prodajete maglu koje inače u Pljevljima ima previše. Stoga odgovorite na sledeća pitanja ili se bar potrudite da stručna javnost bez politikanstva da svoj sud o tome.

Prosvijetlite naše sugrađane koje su to nove ekonomske mogućnosti i rješenja za smanjenje zagađenja životne sredine?

Imate li predstavu koliko sredstava nam treba za primarnu i sekundarnu mrežu i kako da ih obezbijedimo?

Imate li procjenu koliko će postojeće korisnike koštati prelazak na savremeni sistem daljinskog grijanja?

Sve su to pitanja na koje moramo imati precizne odgovore ako iskreno želimo i vjerujemo u toplifikaciju grada. SDP će dati svoj puni doprinos rješavanju ovih problema i nikada neće biti prepreka interesima građana Pljevalja.

OOSDP-Pljevlja

Izvor: pvportal.me

emir

Emir Bidžan, STAV: Fabrike – mit? prošlost? Budućnost?

Kad čujemo pojam ”Fabrika” automatski isti vezujemo za rad, zapošljavanje, proizvodnju, pare, dinamiku, zajedničko djelovanje. Onda sebi postavljamo pitanje “Da li je fabrika mit? ”Da li je moguće da jedan ovakav pojam može u sebi da sadrži sve prethodno navedene asocijacije a da pri tome predstavlja realnost a ne fantaziju?

E sad, sadašnjost je surova  (ili oni koji nam sadašnjost kroje) I mlađe generacije navodi na tezu o tome da je fabrika jedna velika zabluda a ne privredni pokretač. Međutim, prošlost svojim tragovima svjedoči da su fabrike postojale i da su zaista radile, zapošljavale, plaćale….

Ako je fabrika, a jeste, sinonim kod svih nas za prethodno spomenute asocijacije, zašto onda ne “zasučemo rukave” i ne krenemo u izgradnju fabrika? Zašto ne počnemo da gradimo već jednom te fabrike I riješimo problem nezaposlenosti, neiskorištenosti potencijala, besparice i zašto već jednom ne unesemo malo života i veselosti u ovo naše skromno “industrijsko mjesto”?

Na žalost, moram “industrijsko mjesto” oivičiti navodnicima, jer je nemoguće mjesto nazivati industrijskim a oko sebe gledati i imati prijatelje, rođake i komšije koji se nalaze na rubu egzistencije, imati toliko nezaposlenih mladih ljudi u sredini koja obiluje sa resursima koje treba eksploatisati.

No, da se vratim prvobitnoj temi.

Fabrika (fabrico lat. = radionica) je velika radionica koja se oslanja na mašinsku proizvodnju. U širem smislu, to je pravljenje, izrada nečega.

Evo i sama definicija fabrike poziva na produktivnost, stvaranje,trud, znanje, kapital, na privredni razvoj.

U ovom tekstu se neću baviti sa tim ko je bio protiv stimulisanja produktivnosti, podsticaja društveno-ekonomskog napretka pa je zanemario priču izgradnje fabrika. Ovim tekstom pozivam mlade, one koji su podrška mladima, one koji su podrška razvoju pljevaljske opštine da naprave jednu ali vrijednu startegiju, strategiju razvoja našeg kraja, strategiju izgradnje fabrike, a u skladu sa prirodnim potencijalima kojima obilujemo.

“Mladi trebaju uzeti stvari u svoje ruke” – ova fraza je postal ofucana floskula. Ovo ne kažem zbog toga što mislim da mladi trebaju da sjede i da čekaju da im nešta padne sa neba, već zato što se ova fraza počela zloupotrebljavati kako bi se mladi “skinuli sa grbače” onima koji bi prvi trebali da kreiraju zdrav poslovni ambijent u kojem bi omladina mogla samostalno da se razvija i djeluje.

Mladi trebaju ambijent za razvoj biznisa prije svega, mladi trebaju iskustvo starijih, mladi trebaju podršku države / opštine, jer mladi su isuviše mladi da bi se upustili samostalno u cijelu priču pokretanja sopstvenog biznisa u ovako nestabilnom okruženju!

I onda se neko sjeti da kreditnim povoljnostima stimuliše samostalnu djelatnost mladih?!?

Da li je podsticaj za pokretanje sopstvenog biznisa odobravanje kredita mladima za koji se kao obezbjeđenje istog traži hipotekana nepokretnost? Da li mladi imaju nepokretnost?

Država / opština ima već razvijene kanale komunikacije sa EU fondovima, obezbjeđena je sa administrativnom infrastrukturom i izvori finansiranja su joj dostupniji. Ako već želi da mladi postanu radon-aktivni neka im ona bude vjetar u leđa. Neka im ne daje subvencije, već neka te pare iskoristi da projektuje, izgradi a zajedno sa mladima razvije “radionicu”.

Na prvu, ovo sve izgleda tako jednostavno a zapravo jednostavnije  je od prezentovanog.

Posle navedenog mogu da stavim tačku jer mislim da je suština dotaknuta.Fabrike su budućnost i ključni stimulator privrede kroz grupno djelovanje lokalnog stanovništva!

Bidžan mr Emir

 

Potpredsjednik mladih i član predsjedništva Opštinskog odbora SDP Pljevlja

 

Izvor: pvportal.me

image-9

SDP Pljevlja počeo akciju prikupljanja potpisa peticije za preimenovanje ulice Kralja Petra u ulicu Maršala Tita

Akcija prikupljanja potpisa peticije za vraćanje nekadašnjeg imena glavne ulice, odnosno, preimenovanje ulice Kralja Petra u ulicu Maršala Tita koju su sproveli aktivisti Opštinskog odbora SDP Pljevlja na dan 13.jul 2016.godine je već prvog dana obezbijedila dovoljan broj potpisa za pokretanje inicijative u lokalnoj Skupštini.

Simbolično započeta na dan Državnosti i Dan ustanka protiv fašizma ova akcija ima za cilj podsjećanje na velikana dvadesetog vijeka i Jugoslovenske istorije, vođu antifašističkog pokreta i državnika, zagovornika bratstva i jednistva našeg naroda i narodnosti i njegovo vrijeme kada smo živjeli od svog rada,slobodno i bezbjedno se kretali po svijetu osjećajući socijalnu pravdu na djelu.

Građani su imali priliku da potpišu peticiju na dan 13. jul 2016.godine u terminu od 13h do 21h.

Prikupljanje potpisa će nastaviti aktivisti OO SDP Pljevlja sve do momenta zvanične predaje peticije u skupštinsku proceduru za prvu narednu skupštinu. Građani koji žele da daju podršku a nisu bili u prilici da to učine mogu naknadno potpisati peticiju u kancelariji OO SDP Pljevlja,ul.Glasinačka br.16,svakog radnog dana od 11h do 15h.

13711524_10153725951023715_491679832_o

Treba istaći da je ova akcija prikupljanja potpisa već prvog dana obezbijedila peko 600 potpisa bez učešća Saveza udrženja boraca narodnooslobodilačkog rata i antifašista Crne Gore od kojih se takođe očekuje određen broj potpisa, a koji su svoju podršku potvrdili.
OO SDP – Pljevlja