SDP33

SDP: Ispitati ugovor o zakupu Ulcinjske rivijere

Socijaldemokratska partija je danas održala press konferenciju povodom sumnje u nezakonitost odluke o davanju u dugoročni zakup višemilionske imovine AD Ulcinjska Rivijera. Tom prilikom javnosti su se obratili Draginja Vuksanović, poslanica SDP u Skupštini Crne Gore i članica Predsjedništva SDP i Naser Resulbegović, Predsjednik OO SDP Ulcinj.

Vuksanović je napomenula da se Socijaldemokratska partija sve vrijeme zalaže za valorizaciju turističkih potencijala Ulcinja na način da korist imaju svi građani Ulcinja i Crne Gore, a ne nekolicina domaćih šeika kao u slučaju Solane.

“U tom smislu Karisma kao renomirana kompanija svakako može biti jedan od poželjnih partnera u ostvarivanju prijeke potrebe za ozbiljnim investitorima koji mogu da izgrade kapcitete sa kojima se može obezbjediti konkurentnost  na sve probirljivijem turističkom tržištu.

Ipak, oni koji su navikli na nezakoniti rad, ne mogu bez „korisnih nejasnoća“ kako je prostor za zloupotrebe nazivao njihov ideolog Svetozar Marović.”

“Tako sami model, a posebno pojedine odredbe Ugovora, koji je potpisan između zakupodavaca-  Države i AD „Ulcinjska rivijera“ sa jedne i zakupca – Karisme sa druge strane, upućuje na oprez i reakciju onih koji su zaduženi za zaštitu državne imovine i javnog interesa, kako bi se spriječilo da građani Crne Gore ponovo skupo plaćaju posljedice nečijeg neznanja ili korupcije.

Naznačila je da Potpisivanje ugovora sa Karismom može imati opravdanja u smislu stvaranja uslova za izgradnju savremenog turističkog kompleksa na Velikoj Plaži, ali državni interesi se ne mogu ostvarivati na teret imovine akcionarskog društva i imovine privatnih vlasnika tih akcija, nego isključivo na teret države.

“U tom smislu Država je mogla, ako je smatrala da je to opravdano, da svoje akcije u UR besplatno ustupi investitoru i time mu omogući većinsko upravljanje tim društvom (ili jednim njegovim djelom), a kasnije, putem dokapitalizacije kroz investiranje i povećanje tog udjela.

Na taj način se ne bi umanjivala imovina ostalih akcionara i bili bi maksimalno zaštićeni, kako državni tako i njihovi interesi.

SDP poziva nadležne državne organe da zaštite državni interes i onemoguće da se ugrožava privatna imovina radnika i bivših akcionara i omoguće razvoj Ulcinja na način koji će donijeti prosperitet svim građanima.

Stotine miliona eura štete su građani do sada platili zbog nezakonitog rada Vlade, a svaki put je takva praksa pravdana javnim interesom.

Javni interes se može ostvariti jedino u skladu sa zakonom, koji uostalom i postoji radi zaštite javnog interesa, dok se iza svih nezakonitosti  kriju prljavi privatni interesi.

SDP će nastaviti da bude zaštitnik narodne imovine, i upozoravamo sve koji budu radili suprotno zakonu da dolazi vrijeme kada će svi odgovarati za učinjenu  štetu.”

Predsjednik OO SDP Ulcinj Naser Resulbegović rekao je da se na osnovu ono malo podataka koji su procurili u javnost, iz već zaključenog Ugovora, koji je proglašen tajnim dokumentom (malo je vjerovatno da od građana krijete njihov interes) može se zaključiti da on, ne samo da ugrožava interese manjinskih akcionara, nego je potencijalno štetan i za samo AD Ulcinjska rivijera, a time i za većinskog  vlasnika Državu.

“Uprkos navedenom, za 31. oktobar zakazana je Vanredna Skupština akcionara AD „Ulcinjska rivijera“ na kojoj treba da se usvoji odluka o davanju u dugoročni zakup dijela imovine ovog AD i da saglasnost na već potpisani Ugovor sa konzorcijumom Karisma.

Tim Ugovorom se organi društva, koji su po Zakonu dužni da štite njegovu imovinu, sami odriču značajnog dijela te imovine- stečenih prava na zemljištu na kojem su izgrađeni njihovi objekti. I ne samo to,

Ulcinjska rivijera se odriče mogućnosti da koristi objekte i poslovna sredstva koja su učestvovala sa preko 60% u ukupnim prihodima, a zadržava praktično sve troškove. Broj preuzetih radnika je značajno manji od onog koji proporcionalno pripada preuzetim objektima, tako što će višak ostati u UR i značajno opteretiti njeno poslovanje.

Nema rječi o otpremninama i socijalnom programu.  Takođe, i kreditne obaveze, koje se prividno prenose na zakupca, u suštini padaju na teret poslovanja preostalog dijela društva, jer će zakupac iznos koji izmiri po tom osnovu odbiti od zakupnine. Iznos zakupnine, koja će u prvim godinama biti značajno niža od ugovorom predviđene, prosječne zakupnine od 450.000 eura, neće biti dovoljna čak ni da pokrije dio poreza na nepokretnost, od čijeg plaćanja je, mimo Zakona o porezu na nepokretnosti, zakupac oslobođen i ta obaveza ostavljena Ulcinjskoj rivijeri.

Na osnovu važeće Odluke ta obaveza može da iznosi čak i preko 600.000 eura. Sve ovo će, bez dileme, uticati na rentabilnost poslovanja ostatka društva (koje je ionako bilo na ivici rentabilnosti) i moguće izazvati pokretanje novog stečaja. Pokretanje stečaja dovelo bi do potpunog obezvrjeđivanja akcija UR i značajnih gubitaka po sve akcionare, vlasnike tih akcija.

Osim gubitaka koje bi pretrpio jedan od većih akcionara, Fond PIO, to bi značilo i gubitak od oko 20 miliona eura za građane Ulcinja, koji su kao bivši radnici ili vlasnici uloženih vaučera, vlasnici oko 20% Ulcinjske rivijere.

Skrivani ugovor, prema tvrdnjama onih koji su u njega imali uvid sadrži i odredbe kojima se Zakupcu daju prava, neubičajena za ovu vrstu poslova. Tako će on moći da finansira ivesticioni program iz kredita za čije će vraćanje garantovati imovinom koju je uzeo pod zakup!!!  Jednim članom ugovora Zakupac se obavezuje da, bez prethodne pisane saglasnosti Zakupodavaca, neće prodati i otuđiti objekte i zemljište koji su predmet zakupa. Da li to znači da ih uz saglasnost Zakupodavaca može prodati?

S’druge strane Zakupodavci su na sebe preuzeli niz obaveza, čije neispunjavanje daje pravo Zakupcu da ugovor može raskinuti. Recimo, Zakupodavac se čak obavezuje da uredi, sanira prostor u zoni kanala Port Milena, bez navođenja roka i detalja što se pod tim podrazumjeva. Imajući u vidu težinu i složenost problema kanala Port Milena to može u svakom trenutku da bude dovoljan razlog Zakupcu da raskine ovaj ugovor na štetu Zakupodavca.

Dosadašnje iskustvo nas uči da će posljedice „korisnih nejasnoća“ i nevednih nezakonitosti snositi građani Ulcinja i Crne Gore.”

Medijski pul SDP

ulcinj

SDP Ulcinj: Vlado Crne Gore, i u Ulcinju ima mjesta za hotele

Iz Vladine Službe za odnose sa javnošću je izdato saopštenje o posjeti vlasnika  kompanije DAMAC i njihovom interesovanju za izgradnju hotela visoke kategorije u Crnu Goru.

U saopštenju se  naglašava da je premijer Duško Marković posebno istakao povoljne mogućnosti investiranja u sjeverni region.

Uz potpuno uvažavanje potrebe i značaja bržeg razvoja sjevera Crne Gore, ovim putem želimo podsjetiti Premijera da i u južnom regionu postoji jedan grad koji raspolaže resursima, bogom danim za izgradnju hotela visoke kategorije.

Vladino sapštenje na najbolji mogući način pokazuje da i ova Vlada nastavlja politiku odvraćanja ozbiljnih investitora od ulaganja u Ulcinj, koja se u  kontinuitetu vodi zadnjih, skoro 30 godina. Politike, koja je dozvolila da se lokacije, na kojima su još 30-tih godina prošlog vijeka postojali hoteli, danas koriste kao parkinzi, a omladina Ulcinja svoju egzistenciju i budućnost obezbjeđuje i gradi širom Evrope i SAD.

Na ovo bi ponekad mogli da ih podsjete i njihovi koalicioni partneri iz albanskih nacionalnih partija, koji mudro ćute i završavaju svoje poslove.

Izvor: mne.ul-info.com

Skender-Elezagić-1030x631

Elezagić: Mandat skratiti, situacija u Ulcinju veoma loša

Šef Odborničkog kluba Socijaldemokratske partije u Ulcinju Skender Elezagić kazao je da je skraćenje mandata postojećem sazivu Skupštine opštine nužno s obzirom na rezultate sadašnje vlasti.

“To je neminovnost, jer čekanje čak i dva mjeseca je štetno jer je situacija u gradu toliko loša da čak i ta dva mjeseca mogu da pogoršaju stvari”, rekao je Elezagić.

Dodaje da će datum izbora u Ulcinju, ipak, odlučiti državni interesi i međusobni odnosi Force i DPS.

“Od interesa na državnom nivou zavisi da li će izbori biti održani 26. novembra, jer ako DPS-u nešto od Force zavisi na državnom nivou, moraće da popuste i da izbore održe onda kada Forca bude htjela” rekao je Elezagić dodajući da je za odluku o skraćenju mandata 2/3 parlamenta, tj. 22 odbornika, te da Forca ne može zaustaviti izglasavanje ako to dođe na dnevni red.

Izvor: mne.ul-info.com

Naser i Skender

Naser Resulbegović novi predsjednik Opštinskog odbora SDP Ulcinj

Opštinski odbor Socijaldemokratske partije Ulcinja održao je juče sjednicu na kojoj je izabran novi Predsjednik Opštinskog odbora u narednom četvorogodišnjem periodu.

Sjednici su prisustvovali  predsjednik SDP Ranko Krivokapić i potpredsjednici Raško Konjević i Almir Rebronja.

Naglašeno je da ulcinjski odbor od početka devedesetih predstavlja jedan od najstabilnijih i najboljih u Crnoj Gori sa jasnom lokalnom profilacijom koja je zbog toga i dobila podršku građana.

Opštinski odbor je na sjednici za predsjednika izabrao Nasera Resulbegovića koji je istakao da će djelima i radom pokušati da opravda povjerenje kolega. Naveo je da će SDP u narednom periodu građanima Ulcinja ponuditi koncept razvoja koji će se dominantno oslanjati na vlastite snage, mlade i školovane ljude koje treba vratiti kako bi ga izgrađivali kao moderan i evropski grad. Poručio je svim političkim snagama u Ulcinju ali i pojedincima, koji ne žele da se partijski svrstavaju, ali žele da daju doprinos za izlazak iz stanja u kome se Ulcinj trenutno nalazi, da će u SDP-u imati iskrenog i istrajnog partnera.

Dosadašnji Predsjednik Opštinskog odbora Skender Elezagić, je istakao da je odlučio da prepusti mjesto prvog u Odboru prevashodno zbog želje da otvori prostor za mlađe ljude kako bi zajedničkim, timskim, radom doprinijeli što boljem rezultatu SDP-a na sljedećim lokalnim izborima.

Naglasio je  da će  i novo rukovodstvo, predvođeno Naserom Resulbegovićem nastaviti put koji je trasiran devedesetih i da će SDP kao i svih godina okupljati građanske snage koje žele prosperitet i razvoj grada.

Elezagić je takođe istakao da se snaga i značaj jedne političke ideje ne mjere često brojevima, ali da je SDP ostala vodeća građanska, proevropska i progresivna snaga Ulcinja.

Predsjednik SDP Ranko Krivokapić je istakao da je Ulcinj bio grad koji se razvijao kao grad pomoraca koji su donosili znanje i vještine i da je bio mjesto stvaralaštva brojnih civilizacija i naroda. U današnjem periodu mora opet onakava kakav je bio kad je bio najrazvijeniji – otvoren, evropski i svjetski i upravo je to ponuda koju SDP daje Ulcinjanima.

Medijski pul SDP

Skender-Elezagić-1030x631

Elezagić: “Ulcinjska rivijera” jedino turističko preduzeće bez vlasništva nad zemljištem

Opštinski odbor SDP Ulcinj ocjenjuje da odluka Ministarstva finansija, da iz trećeg pokušaja potvrdi Rješenje područne jedinice Uprave za nekretnine, kojim se odbija, na zakonu zasnovan zahtjev AD „Ulcinjska rivijera“ za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine, predstavlja pravno nasilje i klasičan primjer različitog postupanja državnih organa u istim situacijama.

Podsjećamo da je u dosadašnjem postupku, pomenuto Ministarstvo, kao drugostepeni organ u dva navrata poništavalo slično rješenje Katastra, ali su sada izgleda promjenili mišljenje.

Teško je povjerovati da je razlog za promjenu stava Ministarstva objašnjenje koje je dato u obrazloženju spornog rješenja, da je „pomenuto zemljište u području morskog dobra i predstavalja prirodno bogatstvo koje, kao takvo, ne može biti predmet privatne svojine“.
Ako je tako, onda je ozbiljno narušen princip da su pred zakonom svi jednaki i da zakon važi jednako za sve.

Zašto za „Ulcinjsku rivijeru“ ne važi ono što važi za „Budvansku rivijeru“? Sveti Stefan se takođe nalazi u zoni morskog dobra ali je zemljište ipak upisano u svojinu 1/1 „Budvanske rivijere“. Da paradoks bude veći, zemljište ispod (bivšeg) hotela „Lido“( koji je kupljen uravo od „Ulcinjske rivijere“), koje se takođe nalazi u zoni morskog dobra, je upisano kao svojina 1/1 „Capital estate“ d.o.o. Budva.

To je samo nastavak „specijalnog tretmana“ koji ovaj, najznačajniji privredni subjekat ulcinjske opštine ima u kontinuitetu zadnjih 20-tak godina. AD „Ulcinjska rivijera“, ne samo da je jedino veliko turističko preduzeće nad kojim je, i to na predlog tada državne Elektroprivrede, pokrenut stečajni postupak, nego je i jedino turističko preduzeće u državi koje nije vlasnik zemljišta na kojem su izgrađeni njegovi hoteli.

Neriješen status zemljišta je glavni razlog neusjeha nekoliko tendera za privatizaciju ovog, za mnoge ozbiljne investitore, vrlo atraktivnog preduzeća.

Sve ovo, u kombinaciji sa vrlo spornom namjerom izdavanja pod dugoročni zakup, koja je aktuelna ovih dana, ukazuje da se kroz, permanetno prikrivanje i umanjenje vrijednosti imovine ovog Akcionarskog društva, ono priprema za prodaju u bescijenje već odabranom kupcu.

Očekujemo da će, po ugledu na naše komšije iz Bara, i lokalna vlast u Ulcinju pokazati bar minimum odgovornosti i iznaći dovoljno hrabrosti da se uključi u ovaj proces, jer od budućnosti „Ulcinjske rivijere“ zavisi budućnost turizma u Ulcinju.
Predsjednik OO SDP Ulcinj Skender Elezagić

Skender-Elezagić-1030x631

Elezagić: Ulcinjem se upravlja preko daljinskog upravljača

Odbornici SDP-a neće prisustvovati svečanoj sjednici SO Ulcinj, koja će se održati u subotu, 01.aprila povodom proslave Dana Opštine. Na taj način želimo izraziti revolt zbog odnosa Skupštine prema našem predlogu za proglašenje nj.e. Gudrun Steinaker za počasnog građanina Opštine Ulcinj.

Iako je taj prijedlog, zvanično sa velikim odobravanjem, prihvaćen od svih klubova odbornika vladajuće koalicije, oni nijesu smogli snage da donesu odluku, u čiju ispravnost, ubjeđeni smo u to, intimno i te kako vjeruju.

Kao što smo i ukazivali svo vrijeme, pokazalo se da je naprasno zalaganje odbornika parlamentarne većine u ulcinjskom parlamentu za  poštovanje procedura, imalo za cilj samo opstrukciju, odlaganje  i na kraju, neusvajanje te odluke. Posebno vrijeđa što su to uradili na perfidan i kukavički način, umjesto da javno izađu i kažu građanima Ulcinja da su oni protiv te odluke i naravno, obrazlože taj stav.

Pokazalo se da je tačno ono na što su odbornici SDP-a od prvog dana ukazivali –  iako imaju, do sada nezabilježenu većinu od 80 %, Ulcinjem ne upravlja aktuelna „instalirana“ koalicija, već se njime upravlja preko daljinskog upravljača.

Očekujemo da će svečanu Skupštinu bojkotovati i Predsjednik Opštine Ulcinj, jer nije prošao ni njegov predlog da se za počasnog građanina proglasi gosp. Bujar Nishani, i na taj način smanji štetu i skandal zbog poigravanja sa imenom i funkcijom Predsjednika, nama susjedne i prijateljske Albanije.

Tako će ujedno izbjeći i obavezu da na ovaj svečani dan, građanima objasni dokle se stiglo sa najavljenim investicijama u Ulcinju, izgradnjom hotela „Jadran“, putem Ulcinj-Krute, kanalizacionim sistemom, akva-parkom, zabavištem…

Građanima Ulcinja ostavljamo da sami prosude, ima li kakve simbolike upravo u činjenici da se ove godine Dan Opštine slavi baš na 1. april.

 

Šef Kluba odbornika SDP u SO Ulcinj

Skender Elezagić

 

Skender Elezagić

Elezagić: Zašto se opstruira proglašenje Štajnaker počasnom građankom?

Bivša ambasadroka Njemačke u Crnoj Gori, Gudrun Elizabet Štajnaker,  još nije proglašena za počasnu građanku Ulcinja jer je Skupštinski odbor za izbor i imenovanje procijenio da je za takav čin neophodna promjena statuta SO.  U Opštinskom Odboru SDP Ulcinj, koji je pokrenuo inicijativu, smatraju da iza odugovlačenja stoje moćni pojedinci iz vrha DPS-a. Predsjednik OO SDP Ulcinj, Skender Elezagić,  tvrdi  da je očigledno da se iza scene pokušava opstruirati ideja, i odugovlačenjem u nedogled spriječiti donošenje odluke.

„Nama je potpuno jasno da je gospođa Štajnaker, svojom borbom za Solanu, nekim uticajnim pojedincima iz vrha DPS-a poremetila namjere da ovaj prostor iskoriste za ostvarivanje višemilionske zarade, bez obzira na ekološke posljedice, i da njima, svakako, ideja da se ona za to nagradi  titulom počasne građanke Ulcinja ni najmanje ne odgovara“, kazao je Elezagić.

 

Medijski pul SDP

Skender Elezagić

Elezagić: Završni račun za 2014. godinu usvojen je bez ijedne rasprave

Većinom glasova vladajuće koalicije i dijela opozicije, SO Ulcinj usvojila je juče, na prvoj sjednici drugog redovnog zasijedanja, predloge odluka o završnim računima za 2014. i 2015. godinu, uprkos činjenici da se ovlašćeni revizor uzdržao od mišljenja u oba slučaja. U reviziji završnog računa za 2014. godinu, kao osnov za mišljenje s rezervom, navedno je da ‘’nisu obuhvaćeni ‘’ finansijski izvještaji društva sa ograničenom odgovornošću koje je osnovala Opština… da registri nepokretnosti za građevinske objekte nisu u potpunosti ažurni… da su naknade za neiskorišćene godišnje odmore obračunavane kao ugovori o djelu, umjesto kao zarade, na koje je trebalo obračunati propisane doprinose, te da Opština nema ustanovljen sistem kontrole ustupljenih prihoda i ne može ustanoviti da li su sve obaveze po tom osnovu izvršene, a prihodi budžeta po navedenom osnovu naplaćeni.

Završni račun za 2014. godinu usvojen je bez ijedne rasprave, dok se oko istog dokumenta, ali za 2015. godinu donekle i raspravljalo.

Odbornik SDP-a Skender Elezagić ocijenio je da bi u svakom parlamentu na svijetu ovakve odluke naišle na veliku pažnju i raspravu, ali da u ulcinjskom parlamentu nije takav slučaj.

’’ Kod nas se samo glasa za ili protiv bez i jedne jedine riječi zašto se tako glasa. Ovo jasno ukazuje kakva je situacija u koaliciji koja danas vlada gradom. Samo iz njima znanih unutarkoalicionih razloga nismo na vrijeme odlučivali o ovome.

Ako se za 2014. godinu može i reći da ima neki minimum uslova da se usvoji, za prošlu svakako nema. Jer uslov da bi se usvajao završni račun je pozitivan izvještaj revizije, koji mi nemamo godinama unazad ‘’ rekao je Elezagić.

Izvor: Dan

Angela Ćorić

Održano predavanje na temu “Žene i zdravlje” u Ulcinju

Forum žena SDP organizovao je predavanje na temu „Žene i zdravlje“ u Ulcinju, u sklopu kojeg je dr Angela Ćorić učesnike upoznala sa važnošću prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, kao i prevencijom i ranim otkrivanjem raka grliće materice.

Na ovaj način Forum žena SDP Ulcinj je skrenuo pažnju na rasprostranjenost ove bolesti i na podizanje svijesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, i to u posljednjim danima kalendarskog mjeseca oktobru, koji je proglašen za, mjesec borbe protiv raka dojke i koji se obiljležava se u mnogim zemljama širom sveta.

Pored građanki Ulcinja, članova i simapatizera SDP-a, predavanju je prisustvovala i potpredsjednica Centralnog Foruma žena SDP, Nada Marstijepović i predsjendica  Foruma žena SDP Bar, Ina Palikuća.

“Prema podacima Crnogorskog društva za borbu protiv ove opake bolesti u Crnoj Gori od raznih malignih oboljenja godišnje oboli preko 1.500 osoba. Na drugoj strani, od karcinoma godišnje umre oko hiljadu osoba, što je čak dva odsto ukupnog broja stanovnika svake godine. Kad se tome doda da u našoj zemlji od karcinoma dojke oboli 250 pripadnica nježnijeg pola, dolazimo do podatka da prosječno godišnje umre 80 žena. Najefikasniji lijek protiv raka je njegovo otkrivanje u ranoj fazi. Broj oboljelih i umrlih može se smanjiti zdravom ishranom, redovnom fizičkom aktivnošću i naravno redovnim kontrolama zdravlja”, kazala je dr Angela Ćorić.

“Veliko intersovanje za ovo predavanje pokazalo je da se svijest građanki i građani Crne Gore u smislu potrebe za edukacijom i prevencijom ove bolesti,  iz godine u godinu mijenja na bolje, i da će se taj trend, nadamo se, za dobrobit svih nas nastaviti i u budućnosti”, kazala je Merita Subašić Šabanović,  predsjednica Foruma žena SDP Ulcinj.

Iz Foruma žena SDP Ulcinj poručili su  da se u izbornom programu SDP-Ranko Krivokapić-Država svima, posebna  pažnja  poklanja zdravlju, te da se u našoj državi moraju stvoriti uslovi da se svako liječi pod jednakim uslovima, moderno, brzo i bez čekanja. Naglasili su da je nedopustivo da nas iz državnih bolnica šalju u private bolnice i apoteke i da zdravstvene usluge moraju na jednak način biti dostupne svim građanima.

 

Forum žena SDP Ulcinj

IMG_0272

Krivokapić u Ulcinju: SDP ne treba glas radi vlasti, nego zbog dobrobiti građana

Večeras je u Velikoj sali Opštine Ulcinj održana još jedna “primorska” tribina liste “SDP – Ranko Krivokapić – Država svima”. Kao i prije dvije noći u Budvi, sala je bila popunjena do posljednjeg mjesta.

Kandidat za poslanika Džavid Šabović poručio je večeras Ulcinjanima da će poslije 16. oktobra premijer Milo Đukanović imati više vremena da se druži sa nekadašnjim prvim saradnikom i njegovim saradnicima.

Predsjednik Ranko Krivokapić je naglasio da je vlast korumpirana mnogo više, nego što su mislili. “SDP ne treba glas radi vlasti, nego zbog dobrobiti građana,” poručio je.

On je rekao da vlast treba da se boji građana, a ne obratno.

Krivokapić je podsjetio na učinak 27-ogodišnje vladavine premijera Mila Đukanovića, tvrdeći da on danas ne može reći kako Crna Gora posljednje četiri godine ima više zaposlenih.

“Naprotiv, imamo 25 odsto više nezaposlenih, nemamo novih preduzeća u industriji, a u turizmu smo daleko od onoga gdje smo bili prije 40 godina. To je mjera našeg premijera, a i njegova presuda,” poručio je.

Kandidatkinja za poslanicu Draginja Vuksanović poručila je da SDP neće dati ni pedalj Ulcinjske rivijere i Valdanosa.

“Nije moj manir da koristim ove riječi, ali moram…  Sram ih bilo, po kojoj cijeni su prodali metar kvadratni Solane. E, to je izdaja države”, navela je.

Književnik Jovan Nikolaidis kazao je da su Ulcinjani mudri i da decenijama traže samo svoje.

“A danas se dešava najgore – Ulcinjani varaju svoje Ulcinjane, bez stida i savjesti,” dodao je.

Predsjednik SDP Ulcinja Skender Elezagić pitao je kako je moguće da za 25 godina  na najljepšoj plaži na Jadranu nije izgrađen ni jedan hotel. “Umjesto toga sada hoće da nam postave naftne bušotine,” kazao je.

Na konvenciji su govorili i Almir Rebronja, Osman Subašić, i Albina Osmani Markašević.

 

Medijski pul SDP