Damir Rašketić

Damir Rašketić

Rođen u Baru 21. marta 1978. godine, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici sa prosječnom ocjenom 8,17 na smjeru „Preduzetništvo i preduzetničke finansije“. Trenutno priprema magistarsku tezu „Birokratija, političari i birači u teoriji javnog izbora“.

U periodu od 2000-2007. godine obavljao je poslove program koordinatora i finansijskog direktora u Centru za demokratsku tranziciju. Od 2004-2007. godine radio je kao profesor ekonomske grupe predmeta u JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola u Baru, a od 2007-2009. godine obavljao je funkciju finansijskog direktora u JP „Vodovod“ Bar. Od avgusta 2009. godine obavlja funkciju sekretara u Ministarstvu finansija Crne Gore.

Bio je angažovan na velikom broju projekata, kao što su: Građansko nadgledanje referenduma u Crnoj Gori, „Parliamentary Program ” („Otvoreni parlament“) , Građansko nadgledanje izbora u Crnoj Gori, 2001- 2006 MAP / ORT (Program javnog zastupanja u Crnoj Gori), Akcija vraćanja oružja u Crnoj Gori „Vrati oružje – spasi život!“, Reforme za zdravo društvo”, Građansko nadgledanje parlamentarnih izbora u Srbiji, Građansko nadgledanje lokalnih izbora u BiH, „Dani liberalizma u Crnoj Gori”, Ekonomski fakultet, Podgorica, Izrada prvog crnogorskog privrednog informatora „InfoMont“ i dr.

Završio je veliki broj obuka o demokratiji i politici.