Ervin Spahić

Ervin Spahić

Rođen 09.10.1958.godine. u Bijelom Polju.

Osnovnu i srednju školu završio u Bijelom Polju , a Elektrotehnički fakultet u Beogradu na smjeru elektronika-telekomunikacije.

24 godine staža vezan je za Crnogorski Telekom gdje je radio na svim odgovornim mjestima od rukovodioca službi,tehničkog direktora do direktora TK centra Bijelo Polje. Godinu dana bio profesionalni poslanik, a zatim VD direkor, a sada i direktor Agencije za zaštitu životne sredine.

Poslanik u Skupštini RCG od 1998.g. do 2006.g.( tri mandata) i četvrti mandat ( od 2009.g do 2013.g..),odbornik u SO Bijelo Polje od 1992.g do 1996.g. Jedan od osnivača SDP CG . Dugo godina predsjednik OO SDP Bijelo Polje ( 10 godina ), član Predsjedništva i GO SDP CG i potpredsjednik Savjeta Bošnjaka Kao poslanik bio i član Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope.

Objavio knjigu priča po nazivom „Sofra“ i više tekstova ( kritičkih osvrta ) u časopisima Almanah i Forum.
Oženjen, otac troje djece.