Forum mladih SDP-a okuplja i organizuje članove i simpatizere SDP-a omladinskog uzrasta. Vrši popularizaciju Programa SDP-a i socijaldemokratske ideje. Forum mladih SDP-a ima pravo pokretanja rasprave u svim organima SDP-a o pitanjima vezanim za položaj i prava mladih.

Predsjednik –  Vedad Kurpejović

Potpredsjednici: Filip Miloš, Marija Filipović i Radovan Perović.