Forum mladih SDP-a okuplja i organizuje članove i simpatizere SDP-a omladinskog uzrasta. Vrši popularizaciju Programa SDP-a i socijaldemokratske ideje. Forum mladih SDP-a ima pravo pokretanja rasprave u svim organima SDP-a o pitanjima vezanim za položaj i prava mladih.

Predsjednik –  Emir Hadžimušović

Potpredsjednici: Nebojša Varagić i Anita Subašić.

Websajt: www.fmsdp.me