Glavni odbor je najviši organ odlučivanja izmedju dva Kongresa.Glavni odbor čine članovi koje bira Kongres i članovi po funkciji. Kongres bira 45 članova, od kojih 30 sa lista Organizacije Glavnog grada, opštinskih organizacija, a 15 sa liste Glavnog odbora.

 • Ranko Krivokapić
 • Raško Konjević
 • Almir Rebronja
 • Mirel Radić Ljubisavljević
 • Džavid Šabović
 • Draginja Vuksanović
 • Ivan Vujović
 • Mirko Stanić
 • Izet Bralić
 • Ramo Bralić
 • Novak Adžić
 • Osman Subašić
 • Damir Rašketić
 • Ervin Spahić
 • Željko Nikolić
 • Rifat Rastoder
 • Jadranka Vojinović
 • Duško Stojanović
 • Dragan Vojvodić
 • Mirko Pavićević
 • Tufik Bojadžić
 • Mihailo Đurović
 • Mirko Stanić
 • Elvis Omeragić
 • Dragan Šimrak
 • Željka Vuksanović
 • Anto Pajović
 • Branko Nedović
 • Angela Ćorić
 • Sabahudin Delić
 • Branko Pejović
 • Krsto Bošković
 • Skender Elezagić
 • Miodrag Ćetković
 • Čedo Dobrović
 • Ismet Đoković
 • Jelena Mitrović
 • Milica Vuksanović
 • Marin Radojević
 • Ranko Bošković
 • Naser Resulbegović
 • Nikola Bukilica
 • Adis Balota
 • Goran Miranović
 • Abid Crnovršanin
 • Anita Subašić
 • Samir Duraković
 • Tomislav Markolović
 • Damir Kalamperović
 • Izet Erović
 • Mujo Vreva
 • Elmedin Hodžić

 • Nikola Đurašković
 • dr Krsto Bošković
 • Olivera Martinović
 • Sead Feratović
 • Bojan Zeković
 • Olga Duhović
 • Izudin Huremović
 • Enver Rastoder
 • Esad Zverotić
 • Adela Adrović
 • Mirsada Bajraktarević
 • Medo Markišić
 • Faruk Agović
 • Mirsad Nurković
 • Safet Redžović
 • Jovo Radonjić
 • Milena Tomanović
 • Belma Hadžiosmanović
 • Nada Marstijepović
 • Aldin Korać
 • Siniša Gazivoda
 • Radovan Perović
 • Nikola Martinović
 • Branka Dapčević
 • Mensud Grbović
 • Miloš Vukčević
 • Siniša Stanković