Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje u SDP-u i o svojim nalazima obavještava Kongres, a između dva Kongresa, jednom godišnje Glavni odbor.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora izabrani na VIII Kongresu SDP-a:

Predsjednik Nadzornog Odbora

  • Branka Dapčević

Članovi Nadzornog Odbora

  • Ajsel Kalač
  • Amir Hodžić