Novak Adžić

Novak Adžić

NOVAK Vojislavov ADŽIĆ, rođen je 5. januara 1975. godine na Cetinju, đe je završio osnovnu i školu i gimnaziju. Diplomirao je na Pravnom Fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici 20. aprila 2001. godine sa prosječnom ocjenom 8,66. Magistrirao je 16. novembra 2012. godine iz oblasti istorijskih nauka na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, odbranivši magistarski rad pod naslovom „Sudstvo i politika-pravni i politički osnov sudskih procesa u Crnoj Gori (1920-1940)“. Dokorand je istorijskih nauka na Univerzitetu Crne Gore, sa doktorskom disertacijom pod naslovom „Crnogorska stranka 1925-1945“. Komisiju za doktorsku disertaciju čine: prof. dr Šerbo Rastoder, akademik, redovni profesor istorije na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, akademik CANU, DANU i BANU, prof. dr Ivo Banac, redovni profesor istorije na Zagrebačkom sveučilištu, prosefor emeritus Univerziteta Jejl u SAD, dopisni član HAZU, i prof. dr Momčilo Žečević, redevni profesor istorije Univerziteta u Novom Sadu, akademik, redovni član CANU.

 Pripravnički staž odradio je u Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore, u kojemu je u savjetničkom zvanju službovao od juna 2002. do kraja septembra 2003. godine.  Od 2. oktobra 2003. godine do juna 2007. godine radio je kao savjetnik potpredsjednika Vlade Crne Gore. Od 1. juna 2007. godine do 28. jula 2009. godine bio je pomoćnik ministra kulture, sporta i medija u Vladi Crne Gore – rukovodilac sektora za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Od 1. oktobra 2009. godine direktor je Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore. Bio je (2012-2014) saradnik u nastavi (profesor po ugovoru) na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore u Podgorici na predmetu „Opšta savremena politička istorija“. Od 2013. godine honorarni (ugovorni) je saradnik (profesor po ugovoru) u nastavi na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, na predmetima „Uvod u istoriju i istorija istoriografije“ i „Istorija Jugoslavije“ ( I i II).

Od 1991. do kraja 1997. bio je član i funkcioner, predsjednik omladine, član Glavnog i Izvršnog odbora LSCG (Liberalnog saveza Crne Gore). Od 2001. godine član je SDP Crne Gore. Bio je portparol SDP Crne Gore (2001-2002), a član je Glavnog odbora SDP od 2001 do 2015. Nakon Kongresa SDP 2015. godine izabran je na predlog predsjednika SDP g. Ranka Krivokapića za člana Predsjedništva i po funkciji člana Glavnog odbora SDP.

 Već duže vrijeme aktivno se bavi izučavanjem istorije Crne Gore. Na brojne teme iz crnogorske prošlosti objavio je veliki broj radova u štampi i periodici u Crnoj Gori. Glavni i odgovorni urednik je časopisa „Crnogorski anali“. Učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim simpozijumima i drugim naučnim skupovima, na kojima se diskutovalo o raznim temama iz istorije Crne Gore.

Autor je brojnih knjiga, studija i monografija.