Osman Subašić

Osman Subašić

Rođen 11.09.1953. godine u Bobovištu, Opština Bar.

  • Osnovnu školu završio u Ostrosu, a Gimnaziju u Ulcinju
  • Diplomirao na Pravnom fakultetu u Prištini 1977. godine

Radno iskustvo:

  • 1978 -1989. «Rumijatrans» Bar (direktor Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove i direktor RJ «Putnički saobraćaj»)
  • 1989 – 2007. Skupština opštine Bar (sekretar Sekretarijata za saobraćaj i puteve, sekretar Sekretarijata za privredu, Glavni komunalni inspektor i zamjenik direktora Agencije za iinvesticije i imovinu)
  • 2007. Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i javne uprave za upravne unutrašnje poslove