Tufik Bojadžić

Tufik Bojadžić

Rođen 25.09.1961 godine u Voljavcu.

Osnovnu školu i Gimnaziju je učio u Bijelom Polju. Fakultet političkih nauka završio je u Beogradu.

Od 1992 godine do 2000 godine radio je na poslovima komercijalnog rukovodioca u privatnom preduzeću “Bijelo Polje”.

U januaru 2000 godine izabran je za direktora JU Centar za kulturu u Bijelom Polju i na toj dužnosti ostao je do 31. Maja 2011 godine.

Sa dužnosti direktora Centra za kulturu izabran je za potpredsjednika opštine Bijelo Polje gdje se i danas nalazi.

Od osnivanja je član Socijaldemokratske partije, u više saziva odbornik u lokalnom parlamentu i član glavnog odbora Socijaldemokratske partije.

Od 2007 godine predsjednik je opštinskog odbora Socijaldemokratske partije u Bijelom Polju.

Od 2015-e godine član je Predsjedništva Socijaldemokratske partije Crne Gore.