Željka Vuksanović

Željka Vuksanović

Rođena Radović.

  • Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, završila Školu evropskih integracija i Školu demokratskog rukovođenja
  •  Radila u lokalnoj i državnoj upravi i Osnovnom sudu u Kolašinu
  • Predsjednica OO SDP Kolašin od 1997. godine i od tada članica GO SDP CG
  • Članica Predsjedništva SDPCG
  • Odbornica SDP CG u Skupštini opštine Kolašin od 2006. do 2010. i od 2010. do 2014. godine
  • Predsjednica opštine Kolašin  od 30.10.2014. godine