Skip to content

Anđelić: Jelić pokazao da se i u institucijama kulture krije opasnost od mizoginije

Crna Gora i njene institucije umjesto obaveze da se svim svojim kapacitetima stave na raspolaganje u borbi protiv nasilja nad ženama, doživje i to da Nikšićko pozorište preko svog umjetničkog direktora gospodina Janka Jelića, promoviše nasilje nad ženama, braneći izvođenje pozorišne predstave koja ima za cilj da ukaže na problem nasilja nad ženama kao veliko breme crnogorskog društva, kazala je predsjednica Foruma žena SDP-a Dragica Anđelić.

“Forum žena Socijaldemokratske partije Crne Gore oštro osuđuje ovaj gest gospodina Jelića koji bagateliše četiri femicida koja su se dogodila u posljednje tri godine, i pita se da li je moguće da nam se to dešava u slobodarskom Nikšiću koji je izgleda bio slobodniji 1884, kada je u njemu odigrana prva pozorišna predstava ,,Slobodarka” , nego 2024. godine kada se u Nikšiću zabranjuje predstava ,,Izlo Žene”, kaže Anđelić.

Šta sve još treba da nam se poruči iz Nikšića preko ovog i sličnih moćnika teško je, kaže, pretpostaviti, jer smo očigledno društvo koje je naviklo da trpi, a institucije sistema su izgubile smisao svog postojanja.
PREPORUČENO


“Nama iz Foruma žena SDP-a borba protiv nasilja nad ženama je veoma bitna i zato cijenimo neprihvatljivim i oštro osuđujemo gest umjetničkog direktora nikšićkog pozorišta koji je ovim činom pokazao da se i u institucijama kulture krije velika opasnost od mizoginije i odsustvo svake namjere da gradimo građansko društvo zasnovano, između ostalog, i na rodnoj jednakosti”, zaključuje Anđelić.