Skip to content

Bojan Zeković

Rođen je 09.11.1983. godine u Titogradu.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Kolašinu, a Pravni fakultet, Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

  • 2007. do 2009. Potpredsjednik Foruma mladih SDP-a
  • od 2007. Član  Glavnog odbora Socijaldemokratske partije
  • od 2010. Odbornik u SO Kolašin
  • Od 2007. Radi kao savjetnik Kluba poslanika Socijaldemokratske partije u Skupštini Crne Gore.
  • Član Predsjedništva SDP

Pohađao je niz škola, seminara i drugih oblika neformalne političke edukacije.