Skip to content

Božović: Usvojeni amandmani na budžet Bara za 2024 godinu

Jednoglasno su usvojeni amandmani odborničkog kluba SDP-LP u Skupštini opštine Bar na predloženi budžet za 2024. godinu koji je izglasan glasovima većine odbornika i iznosi rekordnih 45 miliona eura od čega je preko 25 miliona opredijeljeno za kapitalni budžet.

Prvi amandman odbornika iz kluba Socijaldemokratske partije i Liberalne partije odnosi se na izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju podvožnjaka kod željezničke stanice u Baru.

“Naime, na pomenutoj lokaciji već postoji podzemni prolaz koji je godinama zapušten i pretvoren u divlju deponiju te ne služi svojoj svrsi. Rekonstrukcijom ovog podzemnog prolaza ne samo da bi se on stavio u funkciju već bi se kreirao dodatni putni pravac prema naselju Polje koje bi kvalitetnije bilo povezano sa centrom grada, i osim što bi mještanima olakšalo dnevno saobraćanje, došlo bi do rasterećivanja glavnog magistralnog puta naročito u mjesecima ljetnje turističke sezone”, navodi se u saopštenju.

Drugim amandmanom predviđena je izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i proširenje saobraćajnice M1 odnosno magistrale od škole „Meksiko“ do priključka na regionalni put R-29.

“Radi se o jednoj od najprometnijih saobraćajnica ne samo u našem gradu već i državi imajući u vidu da s jedne strane vodi prema granici sa Albanijom priključenjem na pomenuti put R-29, a sa druge strane vodi prema veoma posjećenim turističkim mjestima kao što su Veliki pijesak, Utjeha i dalje prema Ulcinju i granici sa Albanijom. Rekonstrukcijom bi se stvorili uslovi za proširenje saobraćajnice sa postojeće dvije na četiri saobraćajne trake čime bi se značajno smanjile gužve i zastoji u saobraćaju, a imajući u vidu da su kapaciteti i nadležnosti Opštine Bar ograničeni da bi se salmostalno realizovao ovako veliki poduhvat, neophodno je stvoriti sve pretpostavke da se finalizovan projekat ponudi Vladi Crne Gore kao ključnom partneru Opštine Bar za realizaciju ovog projekta. Nastavićemo čvrsto i energično da radimo u najboljem interesu građanki i građana Bara”, zaključuju u saopštenju.