Skip to content

Cikotić na IUSY Balkan Round Table sastanku u Prištini

Potpredsjednica Socijaldemokratske partije Amina Cikotić prisustvuje IUSY Balkan Round Table sastanku u Prištini, kao koordinatorka IUSY Global za Zapadni Balkan.

Ovaj sastanak predstavlja važan korak ka jačanju socijaldemokratskih ideja i povezivanju mladih lidera u regionu.

Tokom dva dana, učesnici će se posvetiti razgovorima o ključnim izazovima koji stoje pred socijaldemokratijom na Balkanu, kao i o prilikama koje mladi socijaldemokrate ne smiju propustiti. Cilj sastanka je osnažiti mlade lidere i omogućiti im da aktivno doprinesu društvenim promjenama u svojim zajednicama.