Skip to content

Kongres SDP 3. februara u Podgorici: “Čvrst temelj za novo vrijeme – Jednakost, Pravda, Evropa“

Kongres SDP biće održan 3.marta u Podgorici.
Na Kongresu ce biti izabran predsjednik i zamjenik predsjednika SDP.
Kandidat za predsjednika SDP-a je Ivan Vujovic, a na Kongresu ce biti izabran i novi Glavni odbor partije kao i usvojena Programska deklaracija.
Kongres ce biti održan pod sloganom “Čvrst temelj za novo vrijeme – Jednakost, Pravda, Evropa“.
Kandidat za predsjednika Ivan Vujović je ranije saopštio da će SDP na čvrstim temeljima i novom generacijom, kao i 90-ih godina prošlog vijeka, biti avangarda crnogorske političke scene. Naveo je da će djelovanje partije dominantno počivati na mlađoj i srednjoj generaciji ljudi iz SDP-a

U predlogu političke deklaracije koja ce biti usvijena na Kongresu navodi se između ostalog:

SDP, kao autentična evropska i građanska partija, ima najveći moralni kapital da digne svoj glas protiv ponovo probuđenih nacionalističkih politika koje prijete građanskom biću države.
Jednakost i pravda su put za stabilnost i prosperitetno društvo, a samo takvo društvo reda i socijalne pravde se može kretati naprijed prema našem zajedničkom evropskom cilju.
Svaka politika koja želi da upravlja državom mora imati jasan stav i otklon od pogubnih koruptivno-kriminalnih praksi koje su u prethodnom periodu razorile mnoge segmente sistema i institucija.
SDP će biti otvorena za politička i idejna povezivanja na jasnim principima državotvorne i reformske socijaldemokratske politike.