Skip to content

Konjević – gen. Kavoli: Agresija Rusije na Ukrajinu prijetnja evropskoj bezbjednosti

Ruska neopravdana, ničim izazvana, invazija Ukrajine prijetnja je evropskoj bezbjednosti sa kakvom se nismo suočili mnogo godina, ocijenjeno je na sastanku potpredsjednika Vlade i ministra odbrane Raška Konjevića i generala Kristofera Kavolija, glavnokomandujućeg američkih snaga u Evropi (US EUCOM) i glavnokomandujućeg NATO snaga u Evropi.

Saradnju zemalja članica i posmatrača Američko-jadranske povelje A-5, potrebno je dodatno osnažiti kako bi se pospješila regionalna odbrambena saradnja i ojačalo povjerenje, jedan je od zaključaka sa današnjeg sastanaka.

“Inicijativa A-5 je značajno doprinijela pripremi za članstvo u NATO onim državama koje su imale te aspiracije, među kojima je svakako Crna Gora. Zemlje članice A-5 su ostvarile konkretan doprinos globalnoj bezbjednosti kroz angažman u Avganistanu, ali novi izazovi, nastali nakon agresije Rusije na Ukrajinu, pred sve nas stavljaju nove izazove”, kazao je Konjević generalu Kavoliju koji prisustvuje sastanku načelnika Generalštabova A-5 u Budvi, kojom ove godine predsjedava Crna Gora.

On je istakao da rat u Ukrajini ugrožava “demokratske vrijednosti i urušava bezbjednosnu arhitekturu u Evropi” i informisao sagovornika o planovima za upućivanje jedinice Vojske Crne Gore u jednu od četiri novoformirane borbene grupe koja je stacionirana u Bugarskoj, a u skladu sa odgovarajućom odlukom Skupštine Crne Gore.

“Kontinuirana podrška koju Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore dobijaju od SAD su od izuzetnog značaja za jačanje naše interoperabilnosti i kapaciteta. U tom kontekstu, posebno cijenimo pomoć od gotovo 28 miliona dolara, koja će biti iskorišćena za dalje osavremenjavanje VCG, u skladu sa NATO ciljevima sposobnosti i nabavku opreme za jačanje kapaciteta u domenu sajber odbrane”, kazao je Konjević.

Foto: Raško Konjević

Informišući sagovornika o sajber napadu sa kojim se Crna Gora suočila, ministar Konjević je istakao da je sistem u Ministarstvu zaštićen na poseban način te da se “druge slabe tačke u sistemu javne uprave dodatno istražuju”.

Ministar je zahvalio na pomoći koju su SAD pružile u saniranju posljedica ovog, do sada, najsnažnijeg napada na Crnu Goru.

“Američko-jadranska povelja služi kao kamen temeljac bezbjednosne saradnje u jugoistočnoj Evropi i ta saradnja je danas važnija nego ikada. Ruska neopravdana, ničim izazvana, invazija Ukrajine prijetnja je evropskoj bezbjednosti sa kakvom se nismo suočili mnogo godina. Stoga, dok se suočavamo sa tom prijetnjom, naša najjača i najtrajnija prednost je mreža savezništava i partnerstava. Naša sposobnost da vršimo operacije zajedno, u svim domenima, ključ je za održavanje spremnosti za odvraćanje i odbranu od svih protivnika”, kazao je Konjević.

General Kavoli je kazao da Američko-jadranska povelja služi kao “kamen temeljac” bezbjednosne saradnje u jugoistočnoj Evropi i da je ta saradnja danas važnija nego ikada.

“Ruska neopravdana, ničim izazvana, invazija na Ukrajinu, prijetnja je evropskoj bezbjednosti sa kakvom se nismo suočili dugo godina”, istakao je vrhovni komandant Američkih snaga za Evropu.

“Stoga, dok se suočavamo sa tom prijetnjom, naša najjača i najtrajnija prednost je mreža savezništava i partnerstava. Naša sposobnost da vršimo operacije zajedno, u svim domenima, ključ je za održavanje spremnosti za odvraćanje i odbranu od svih protivnika”, zaključio je Kavoli.