Skip to content

Konjević: Vlada mora pasti, želimo širu podršku

Za Socijaldemokratsku partiju ključno je da aktuelna Vlada Zdravka Krivokapića i “formalno padne”, saopštio je lider te stranke Raško Konjević navodeći da za njeno rušenje žele širu podršku.

Konjević je rekao da se na inicijativu nekih partija iz vlasti, o tome duže vrijeme vode razgovori – najviše sa Demokratskom partijom socijalista (DPS).

On je kazao da je inicijativa o izglasavanju nepovjerenja Vladi odložena jer su partije iz aktuelne većine sa kojima se razgovara to zatražile, “naglašavajući da ostaju privrženi osnovnoj ideji da Vlada mora pasti, jer ni oni nijesu zadovoljni njenim radom”.

”To je prihvaćeno kao izraz izgradnje povjerenja kako bismo dali dodatno vrijeme za njihove konačne odluke. Vrijeme konačnih odluka o ovom pitanju svakako dolazi, nekoliko dana više ili manje nije presudno”, ocijenio je Konjević u intervjuu “Vijestima”.

On je istakao da im ne trebaju novi ekperimenti, koji mogu da liče na aktuelnu Vladu, navodeći da su više puta ponovili da su izbori najčistija opcija.

”Nije cilj, lošu, nazovi ekspertsku Vladu, zamijeniti sličnom – ovog puta manjinskom, samo sa drugim premijerom. Cilj je kako zemlju izvući iz krize, kako odblokirati pregovore sa EU, posvetiti se novim investicijama, ekonomiji, razvoju građanskog društva”, naveo je Konjević.

On je kazao da se mora priznati da je politička volja djelova Vlade za borbu protiv korupcije vidljivija nego ranije, ali da su za njegovo ozbiljno rješavanje, prije svega, neophodni snažna politička volja, društvena stabilnost i jake institucije.

Govoreći o predlogu budžeta i programu “Evropa sad”, Konjević je istakao da nisu protiv većine predloženih mjera, ali da su skeptični sa apekta dinamike njihovog sprovođenja.

Istakao je da su saglasni sa stavom MMF da se svaka ozbiljna reforma mora sprovoditi etapno, navodeći da se ne mogu započeti široke reforme bez ozbiljnih analiza, širokog dijaloga i “krijući to i od onih koji su vas izabrali”.

Skeptični ste i prema prihodnoj i rashodnoj strani budžeta. Možete li detaljnije obrazložiti građanima? Šta su najveći rizici programa “Evropa sad” i da li je to samo mamac za građane? Šta su alternative s obzirom da rastu cijene, prije svega, hrane i energenata?

SDP predlaže fazno smanjenje opterećenja za poslodavce po osnovu zarada, kao i povećanje minimalne zarade još od 2018. godine. Takođe, smatramo opravdanim uvođenje neoporezivog dijela zarade. Mislimo da je ključna borba protiv sive ekonomije. Dakle, nijesmo protiv većine predloženih mjera. Skeptični smo sa apekta dinamike njihovog sprovođenja. Saglasni smo sa stavom MMF da se svaka ozbiljna reforma mora sprovoditi etapno. Ona traži ozbiljne analize, kojih sada nije bilo, a kroz fazno sprovođenje biste imali i mogućnost da korigujete određene stvari i značajno umanjite rizik po javne finansije, posebno prihodni dio.

5381683_1698881_ff.jpg
foto: Boris Pejović

Ovako koncipirana reforma više liči na partiju pokera. Samo što je ulog stabilnost javnih finansija. Nijedna ozbiljna vlada se ne bi “kockala” sa javnim finansijama i očekivanjima građana na ovako populistički način. Ne možete započeti široke reforme bez ozbiljnih analiza i širokog dijaloga. Ne pripremaju se reforme krijući to čak i od onih koji su vas izabrali. Dodatno, nemate političku stabilnost, pa vam vladajuća većina, “izmasakrira” i prihodnu i rashodnu stranu budžeta. A obećavate sve sprovesti za godinu dana.

Naša ekonomija, zbog kovida, nije dostigla, jos uvijek, ni nivo 2019. godine. Vlada se odriče 170 miliona eura ukidanjem doprinosa za zdravstveno osiguranje. Kako samo taj dio nadomjestiti? Radi ozbiljnosti navešću primjer. Vlada planira 23 miliona novih prihoda od uvećanja akciza, 15 miliona po osnovu nove stope PDV za ugostiteljstvo, 20 miliona po osnovu oporezivanja neprijavljene imovine, 15 miliona od markiranja goriva, 15 miliona od novog zakona od igara na sreću…. Dakle, skoro 90 miliona po ovim osnovama. A imaćete maksimalno do 10 miliona naredne godine. Jer zakoni kojima to planiraju ili nijesu predloženi ili neće biti usvojeni u Skupštini ili su im fiskalni uticaji precijenjeni. A na rashodnoj strani imate “poplavu” populističkih zakona ili amandmana koje će Skupstina usvojiti, koji su teški preko 100 miliona, a kojih nema u budžetu. Kako onda da ne budete skeptični. Jedino odgovorno je da na to upozorite, koliko god to bilo možda politički nepopularno.

S obzirom na to da Francuska preuzima predsjedavanje Savjetom EU od naredne godine i na njene tvrde stavove kada je u pitanju napredak Crne Gore, kako procjenjujete da ćemo proći s obzirom na loše rezultate iz posljednjeg Izvještaja Evropske komisije (EK)?

EU ima svoju dinamiku i svoj odnos prema politici proširenja sa kojim možemo biti manje ili više saglasni, ali na to teško možemo značajnije uticati.

Ono gdje možemo kao država uticati i gdje je odgovornost samo naša, jesu konkretni rezultati i reformski potezi, kojih nažalost nema dovoljno. A nema ih zato što imate Vladu koja nije sposobna da se bavi pitanjima od kojih zavisi put ka EU. Naše integracije su, nažalost, potpuno zaustavljene. O tome najbolje svjedoči Izvještaj EU koji je najnegativniji do sada.

Siguran sam da su neke adrese, nama bliske ili zainteresovane za ovaj region, vrlo zadovoljne što se naša država više ne percipira kao regionalni predvodnik EU procesa.

Francuski ambasador u Crnoj Gori je u intervjuu našem listu izrazio otvoreno očekivanje u demokratizaciju države i kidanje nepotističkih veza? Istakao je da je korupcija razlog bjekstva mladih iz Crne Gore i razlog slabog interesovanja investitora – što za nas nije novost?

Korupcija je jedan od ključnih problema ovdašnjih društava. Naravno da postoji snažna međuzavisnost između stepena korupcije s jedne i političke, socio-ekonomske stabilnosti i prisustva kredibilnih investitora, s druge strane. Politička volja djelova Vlade za borbu protiv korupcije je vidljivija nego ranije. To se mora priznati.

Problem korupcije nas dugo opterećuje, a za njegovo ozbiljno rješavanje je, prije svega, neophodna snažna politička volja, društvena stabilnost i jake institucije. Čini mi se da se ovdje i borba protiv korupcije i kriminala sagledava primarno kroz prizmu dnevnog marketinga. Tu borbu može uspješno voditi samo dobro organizovan i stabilan sistem, a ne nikako slobodni strijelci i samoproglašeni svemoćni pregaoci.

Zato je, između ostalog, Crnoj Gori nasušno potrebna politička stabilnost i vlast sa širom podrškom i legitimacijskom osnovom koja će, kao takva, i lakše iskazati snažnu političku volju i isporučiti potrebne rezultate na tom polju.

Kad već pominjete nepotizam ili klijentelizam, tačno je da je Crna Gora i s prethodnim vlastima imala raširene klijentelističke prakse. Zato su te Vlade platile političku cijenu. Ali ova Vlada je tvrdila da će prekinuti sa tom praksom, a rekao bih da su, takve prakse samo unaprijeđene, što možemo vidjeti gotovo svakoga dana.

Iz EU su stigla otvorena očekivanja (Miroslav Lajčak) da se stabilizuje parlamentarna većina i da Vlada obezbijedi podršku. Da li potpisivanje Memoranduma između dijela vlasti i opozicije nagovještava pozitivne promjene u ovom pravcu i put ka nekoj novoj većini?

Stav g-dina Lajčaka je na tragu stavova koje u kontinuitetu iznose naši strateški partneri čija je osnovna poruka da je Crna Gora trenutno nefunkcionalan sistem i da se to stanje mora hitno riješiti. Mi smo pod ovom vlašću ušli u zonu političke nestabilnosti bez presedana i duboke institucionalne krize.

Memorandum smo pozdravili. Možda on nekima iz trenutno vladajuće većine posluži da “pređu most” ka progresivnoj i građanskoj Crnoj Gori. Nadam se da su postali svjesni šta su radili i koliko su štete nanijeli prethodnih godinu dana.

SDP je pozdravila potpisivanje Memoranduma. Da li je SDP mjesto u ovom političkom društvu i hoće li biti njegov dio?

Memorandum smo doživjeli kao čin koji doprinosi boljem razumijevanju pitanja koja moraju biti temeljne vrijednosne odrednice savremene Crne Gore. Ona mora da bude moderno, građansko i sekularno društvo koje će baštiniti najviše civilizacijske tekovine zapadnih demokratija, kako smo i zapisali u Ustavu Crne Gore 2007. godine, a SDP i u svom programu jos prije više od tri decenije.

5381680_1698892_ff.jpg
foto: Boris Pejović

Crnoj Gori je potrebna politička promjena u pravcu uspostavljanja vrijednosnih političkih partnerstava i snaženja političkog dijaloga kao jedinog puta za izlazak iz sistemske agonije kroz koju prolazimo. Da li će do toga i doći – vidjećemo. SDP-u je mjesto samo u onom društvu koje se gradi na programskim i vrijednosnim vezama. Politikom se bavimo da bismo se borili za neke ciljeve koje smatramo kapitalnim za društvo, a saveznike tražimo shodno programsko-ideološkoj srodnosti, a ne ličnom odnosu prema bilo kome.

Da li se razgovaralo o podršci manjinskoj vladi ili vašem ulasku u nju?

O formalnom padu aktuelne Vlade razgovara se više mjeseci, na inicijativu nekih partija iz vlasti. Najviše su razgovarali sa DPS-om.

Utisak je da sazrijeva svijest, u dijelu parlamentarne većine, da funkcionisanje Vlade proizvodi štetu po državu, da Crna Gora ne ide pravim putem i da ovo prerasta u karikaturu od vladanja. Pogledajte samo domete u resoru ministarke (Vesne) Bratić. Jednom riječju, zastiđe od rezultata. Revanšizam i nesposobnost. Suština je – sa antievropskim snagama i nostalgičarima “srpskog sveta” ne možete graditi građansko društvo i evropsku budućnost.

5381681_1698889_ff.jpg
foto: Boris Pejović

Za SDP je ključno da nesposobna Vlada i formalno padne. Imaćemo principijelan stav, čistu i jasnu politiku. Saradnja da, podrška da, ali samo ako ima programskog sadržaja i jasnih ciljeva. Ne trebaju nam novi ekperimenti, koji mogu da liče na aktuelnu Vladu. Rekli smo više puta – izbori su najčistija opcija.

Ranije ste ocijenili da je skraćenje mandata Skupštini, koji je najavljivao Demokratski front uvod u nove izbore koje traži i opozicija. Te inicijative međutim nema. Jesu li vam tražili podršku i zašto mislite da sada ćute?

Najava DF o skraćenju mandata Skupštini je bio uvod u jedan od prirodnih epiloga ove političke krize koji bi rezultirao izborima. Već sam rekao da je to više nego legitimno kada imate Vladu koja nema podršku parlamentarne većine. DF je moguće, za sada, odustao od te ideje, a da li će je ponovo aktuelizovati ostaje da se vidi.

Iako je ova inicijativa formalno povod za povlačenje vaše – za izglasavanje nepovjerenja Vladi, Vi ste kritikovani u javnosti za obmanu jer ste tvrdili (kao i DPS) da imate većinsku podršku? Da li je tačno da ćete 3-4. januara podnijeti novu i da ponovo smatrate da imate tog jednog poslanika iz vladajuće većine za njen uspjeh?

Mi želimo širu podršku za rušenje Vlade. Kao što sam već rekao, duže se o tome vode razgovori. Inicijativa je odložena jer su subjekti iz aktuelne većine sa kojima se razgovara zatražili odlaganje, naglašavajući da ostaju privreženi osnovnoj ideji da Vlada mora pasti jer ni oni nijesu zadovoljni njenim radom. To je prihvaćeno kao izraz izgradnje povjerenja kako bismo dali dodatno vrijeme za njihove konačne odluke.

Vrijeme konačnih odluka o ovom pitanju svakako dolazi, nekoliko dana više ili manje nije presudno.

Da li bi SDP bio dio manjinske vlade koju bi vodila URA, a DPS navodno podržao?

Imaćemo jasne stavove i čistu politiku. Nije cilj, lošu, nazovi ekspertsku, Vladu zamijeniti sličnom – ovog puta manjinskom, samo sa drugim premijerom. Cilj je kako zemlju izvući iz krize, kako odblokirati pregovore sa EU, posvetiti se novim investicijama, ekonomiji, razvoju građanskog društva. Nije cilj biti dio Vlade, ako ona nije ozbiljna, kadrovki snažna, ako nema jasne programske ciljeve, politiku, otklon od dosadašnje politike trenutne Vlade. To bi bilo neozbiljno i ličilo bi na ispunjavanje dječačkih snova.

SDP je spreman da sarađuje na jasnim vrijednosnim principima sa onim subjektima sa kojima ima identične ili bliske poglede na ključna politička i društvena pitanja. Mi nijesmo od onih koji u politički srodnim strukturama vide opasnost ili konkurenciju. Naprotiv, vidimo partnere. To je po nama smisao politike.

Nije bilo razgovora sa DPS-om o formiranju vlasti na Cetinju

Sa kim na Cetinju razgovarate o formiranju lokalne vlasti? Da li je tačno da ste na adresu DPS-a uputili obimne zahtjeve? Da li je vlast moguća bez DPS-a ili SDP ispada iz kombinacija ako “upadne” Stara garda LSCG umjesto vas?

”SDP i Građani” je definitivno pobjednička lista nakon cetinjskih izbora. Osvojili smo skoro tri puta više mandata u odnosu na 2017, sa tri porasli na osam. Jedina smo lista koja je imala izražen rast u broju mandata. Naš koncept nastupa je ostvario odličan rezultat jer je jedini bio fokusiran na probleme, na grad, na program i rješenja.

Nećemo praviti nikakve, kako vi kažete, kombinacije. Odnijećemo se odgovorno prema povjerenju građana Cetinja. A posebno odgovorno prema “Građanima” koji su bili na našoj listi i koji su nas podržali. Razgovarali smo sa kolegama iz Stare garde LSCG, oni su nam prirodno najbliži na Cetinju. Sa DPS nije bilo razgovora. Ne mislite valjda da na Cetinju možemo imati saradnju sa onima koji su likovali i podržali nezakonitu odluku Vlade da se Cetinjski manastir oduzme iz vlasništva Prijestonice Cetinje.

Nakon ovih izbora građani žele da se, nakon toliko godina loše lokalne vlasti, iz temelja promijeni način upravljanja gradom i mi ćemo im to omogućiti.

U fazi smo pripreme sveobuhvatnog programa kako mi vidimo buduće funkcionisanje lokalne uprave, čija je privreda i društveni život u veoma teškom stanju.

Crna Gora, pa i njeno srce, a to je naša Prijestonica, najsigurniji su kad zavise od SDP i zrelosti naše politike.