Skip to content

Krivokapić: Crna Gora od lidera Evroatlantske integracija do najvećeg gubitnika

Počasni predsjednik Socijaldemokratske partije Crne Gore Ranko Krivokapić susreo se sa dugogodišnjim diplomatom i predstavnikom Stejt Departmenta za više evropskih zemalja Filipom Rikerom. Riker, koji boravi u kratkoj posjeti Crnoj Gori, kao izuzetan poznavalac ali i prijatelj Zapadnog Balkana izrazio je zabrinutost pred mnogim turbulencijama u ovoj regiji. Krivokapić je, decenijskom poznaniku Rikeru, prenio svoja viđenja ozbiljnosti političke krize u kojoj se Crna Gora nalazi a koja ima višegodišnju tendenciju rasta.

“Kašnjenje u reformama otvorilo je prostor za maligni uticaj iste politike koja je razarala Balkan 90- tih. Ona je sada dobila samo personalno inoviranje i nove aktivnosti koje imaju osnovni cilj Crne Gore kao “male Ukrajine”. Plovidba je teška i kada imate jasan kurs na zapad, iskusnog kapetana i lojalnu posadu a nemoguća sa posadom koja se sprema da promjeni kurs i zamijeni zastavu – pripadnost broda čim izbaci sve one koji hoće ka Evroatlantskoj luci spasa” metaforom je Krivokapić opisao modele vlada u posljednje tri godine u našoj zemlji.

“Stožerna Ustavna vrijednost Crne Gore – država građana, pod stalnom destrukcijom je etno-nacionalizama sa većim klerikalnim uticajem nego i tokom poslednjih ratova u ovoj regiji. Crna Gora od lidera u Evroatlantskim integracijama postaje najveći gubitnik u protekle tri godiname. Ubice evropskog puta uzimaju ime svoje političke žrtve. Već viđeno, posljednje decenije 20-tog vijeka kad su tzv “branitelji Jugoslavije“ etnički čistili jugoslovenske narode.” istakao je Krovokapić.

Sagovornici su posebno razmijenili mišljenja na temu perspektive okončanja rata u Ukrajini imajući u fokusu aktivnosti koje je Krivokapić kao Predsjendik Parlamentarne Skupštine OEBS-a imao u toj regiji.