Skip to content

Međunarodna saradnja

PARTIJA EVROPSKIH SOCIJALISTA

Socijaldemokratska partija je na 8. Kongresu PES-a – Partija evropskih socijalista, održanog 7-8.12.2009. godine u Pragu zavrijedila status pridruženog člana.

PES je asocijacija partija socijalističke i socijaldemokratske političke profilacije, koju u smislu
punopravnog članstva čine političke partije iz država članica EU. Pridružene članove i članove posmatrače PES-a čine partije iz država kandidata ili potencijalnih kandidata za članstvo u EU. PES je druga po snazi politička asocijacija na nivou Unije a poslanička grupa socijalista i demokrata u Evropskom Parlamentu, druga po snazi politička grupa u EP-u.

Predsjednik SDP Ranko Krivokapić je na Kongresu u Lisabonu, održanom od 07. do 08.12.2018. godine reizabran za člana PES-a, koje je najviše tijelo Asocijacije između dva kongresa.

Predsjedništvo PES-a je sastavljeno od visokih predstavnika socijalističkih partija zemalja EU, od kojih se neki nalaze na najvišim državnim pozicijama, što samo po sebi ukazuje na značaj ovog tijela i aktivne participacije na njegovim sastancima.

SOCIJALISTIČKA INTERNACIONALA

SDP je članica Socijalističke Internacionale – SI od 1996. godine, kao prva partija iz Crne Gore koja je zavrijedila taj status.

SI je izrasla u najveću političku međunarodnu asocijaciju koja inkorporira više od 170 članica.

SDP održava redovnu komunikaciju sa predstavnicima SI i učesnik je sastanaka koji se održavaju u organizaciji SI, uglavnom u formatu Savjeta SI, na kojima se razmatraju aktelne teme globalnih izazova u oblastima ekonomije, socijalnih pitanja, bezbjednosti, migracija i drugih važnih tema.

SDP u okviru saradnje sa Westminster fondacijom i Laburističkom partijom Velike Britanije već nekoliko godina sprovodi program saradnje u okviru kojega se realizuju edukativni politički programi kao i studijske posjete Velikoj Britaniji, povodom godišnjih Konferencija Laburističke partije

Takođe, saradnja sa partijama slične orijentacije u regionu, redovni kontakti i susreti svjedoče da partija dosljedno prati i ključne odrednice vanjske politike države Crne Gore, koja u regionalnoj saradnji i politici dobrosusjedstva vidi svoj glavni izraz. Može se slobodno reći da SDP, svojom aktivnom međunarodnom partijskom politikom, pomaže i jasnijem profilisanju upravo takve državne politike.

SDP održava redovnu saradnju i komunikacija sa Fridrih Ebert fondacijom, kancelarija u Beogradu, u okviru koje se organizuju i susreti sa političkim predstavnicima njemačkog SPD-a.

Kroz saradnju sa FRIDRIH EBERT fondacijom realizuje se saradnja i sa Alfred Mozer fondacijom – kasnije (Max van der Stoel) koja se manifestuje u organizaciji seminara, edukativnih političkih programa i ostalih sadržaja čiji su korisnici predstavnici partije.

Članstvo SDP u ovim organizacijama i njene ukupne međunarodne aktivnosti predstavljaju
potvrdu zavidnog međunarodnog renomea koji partija uživa i dokaz je ispravnosti politike koju je SDP vodio od svog osnivanja, prvenstveno u aktivnoj promociji evropskih vrijednosti, evropske perspektive države Crne Gore, politike suživota i zalaganja za demokratiju i vladavinu prava.

Nastavak saradnje na svim nivoima, prije svega u okviru PES-a i Socijalističke Internacionale i po mogućnosti intenziviranje te saradnje, predstavlja glavni zadatak  međunarodne partijske politike i za naredni period.

Dosadašnji uspjesi i zavidan renome koji uživamo, a koji se potvrđuje prilikom brojnih susreta sa našim međunarodnim partnerima, predstavlja odličnu osnovu za dalji rad.