Skip to content

SDP: Crnoj Gori potrebni brzi parlamentarni izbori

Delegacija Socijaldemokratske partije Crne Gore i Demokratske partije socijalista Crne Gore boravila je u dvodnevnoj posjeti Saveznoj Republici Njemačkoj tokom koje je imala razgovore u njemačkom Bundestagu, Ministarstvu vanjskih poslova, Uredu Saveznog kancelara i Socijeldemokratske partije Njemačke – SPD.

Tema razgovora sa poslanicima, ministrima, predstavnciima SPD i državnih institucija Njemačke bila je politička situacija u Crnoj Gori, izazovi sa kojima se suočava zemlja posebno nakon promjene vlasti 30. avgusta 2020. godine, kao i refleksije  aktuelnih regionalnih i globalnih prilika na stanje u regionu Zapadnog Balkana.

Zamjenik predsjednika SDP Borislav Banović i generalni sekretar SDP Ivan Vujović su u razgovorima istakli da je umjesto poboljšanja stanja demokratije i snaženja institucija nakon političkih promjena došlo do nazadovanja u skoro svim segmentima političkog života, a da je evropski put države potpuno zanemaren i doveden do nivoa prekida i blokade pristupnih pregovora.

Banović i Vujović su sa svojim sagovornicima podijelili opšti utisak da je Crna Gora, nakon statusa regionalnog predvodnika procesa EU integracije zavrijedila poziciju jednog od najvećih regionalnih problema. Zbog potpune institucionalne blokade, odsustva reformi i adekvatne komunikacije sa našim partnerima, permamentnog kršenja Ustava i zakona zemlje, na Crnu Goru se danas gleda kao na državu koja izaziva veliku zabrinutost naših zapadnih partnera, naveli su funkcioneri SDP-a.

Banović i Vujović su u svim razgovorima apostrofirali problem malignog vanjskog uticaja na prilike u Crnoj Gori, kojim se protežiraju interesi zvaničnog Beograda i Moskve, čiji je ključni cilj udaljavanje i odustanak zemlje od evropskog puta i povratak na politički i socijalni ambijent 90-ih godina prošlog vijeka.

Oni su saopštili da veoma zlokobno zvuče ponovne najave prekrajanja granica na Balkanu kroz pokušaje stvaranja velikih država, o čemu bez zazora – otvoreno i direktno govore visoki predstavnici vlasti u Beogradu i njihovi reginalni partneri.

Funkcioneri SDP su izrazili zadovoljstvo što je nova njemačka administracija ,na čelu sa kancelarom Šolcom, pokazala da želi da se konkretno i snažno angažuje u regionu kako bi ohrabrila demokratske i integracione procese. Banović i Vujović su u svim razgovorima doblili snažna uvjeravanja da će Njemačka sa takvim pristupom nastaviti i da neće dozvoliti destabilizaciju region, pa i Crne Gore sa evropskog kursa.

Funkcioneri SDP su prenijeli stav da su Crnoj Gori potrebni brzi parlamentarni izbori, politička stabilnost i stabilna, snažna , vrjednosno usmjerena Vlada koja će imati veliku podršku u Parlamentu. Evropski put i demokratsko sazrijevanje ne može biti postignuto bilo kakvom političkom saradnjom sa otvoreno antievropskim i proruskim snagama u državi, i to svakom političkom subjektu u Crnoj Gori mora biti kristalno jasno, saopštili su Banović i Vujović, navodeći da su posljedice takvih aranžmana upravo ono što imamo sada na političkoj sceni.

Sagovornici su funkcionerima SDP prenijeli da očekuju demokratizaciju zemlje, jačanje institucija, borbu protiv korupcije i kriminala i malignog uticaja Rusije i njenih posrednika, navodeći da samo takve politike mogu očekivati saradnju sa SR Njemačkom.

Socijaldemokratska partija Crne Gore