Skip to content

SDP: Ispitati postupanje policije, smijeniti načelnika CB Nikšić

SDP poziva ministra MUP Adžića da pokrene zakonske procedure za smjenu načelnika CB Nikšić Dragoljuba Pekovića i da se hitno naloži procedura ispitivanja postupanja policije prema građanima nakon završetka jučerašnjeg skupa proslave Dana državnosti u Nikšiću.

Veličanstveni, kulturni i mirni skup građana ove države koji su proslavili njen najveći praznik u istoriji pokušala je da poremeti grupa velikosrpskih ekstremista koja je sa nacionalističkom ikonografijom, uzvikujući poruke mržnje i kličući Srbiji, Rusiji i Vučiću, uz pjevanje antimuslimanskih pjesama sa jasnom namjerom da izazovu vjersku i nacionalnu mržnju.

Policija, umjesto da ne dozvoli ovoj grupi ekstremista, čije skandiranje i ikonografija jasno ukazuju na namjeru da isprovociraju i izazovu sukobe, da dođe u blizinu mjesta održavanja proslave 13. jula, ona ove agresivne pojedince propušta i time, umjesto da spriječi, dozvoljava atmosferu podizanja tenzija i povećava rizik za izazivanje sukoba.

Radi se o klasičnom propustu tj. kardinalnoj grešci u pripremi i obezbjeđenju skupa s obzirom na to da je svakome, pa valjda i policiji, bilo jasno da se ekstremističke i anticrnogorske grupe okupljaju u Nikšiću, u danu kada cijela Crna Gora i Nikšić slavi, upravo da bi izazivali sukobe i provocirali.

Sudeći po saopštenju policije jedino oni nijesu znali šta se sprema i šta su posljedice nečinjenja i mirnog policijskog posmatranja „promenade“ ekstremne i agresivne grupe. Elementarna odgovornost organa reda je da takve situacije spriječi a ne da mirno posmatra nacionalističko divljanje i grupe koje to demonstriraju, i koje svjesno idu prema građanima sa proslave da izazovu sukobe. Sigurni smo da je načelnik CB Nikšić morao imati operativne informacije o pripremi ekstremističkih grupa da izazovi narušavanje javnog reda i mira čime se njegova odgovornost uvećava.

Pozivamo policiju da hitno ispita i brojne slučajeve jučerašnje upotrebe sile prema građanima koji su svoj odnos pokazali dostojanstvenim ponašanjem tokom proslave, a koji su upravo nečinjenjem organa reda dovedeni u situaciju da budu isprovocirani i brutalno vrijeđani od strane grupe ciljano poslatih ekstremista.

Socijaldemokratska partija Crne Gore