Skip to content

SDP izabrala novi Opštinski odbor SDP – Bijelo Polje

Socijaldemokratska partija je na Opštinskoj izbornoj konvenciji izabrala novi Opštinski odbor SDP – Bijelo Polje, kojega će u novom sazivu činiti 52 člana.

Predsjednik Opštinskog odbora dr Adnan Striković je podnio Izvještaj o radu aktuelnog saziva u proteklom četvorogodišnjem mandatu, navodeći da je SDP kroz tri izborna ciklusa u ovom gradu uspio da u teškim uslovima zadrži izbornu bazu, a da u opštinskom Parlamentu ima status najjače opozicione partije.

Striković je dodao da je SDP u Bijelom Polju iz dana u dan sve snažnija te da građani Bijelog Polja posebno danas uviđaju ispravnost politike SDP, kojom se na vrijeme ukazivalo na brojne društvene anomalije koje su i dovele do trenutnog političkog stanja u državi.

Zamjenik predsjednika SDP Borislav Banović je naveo da je Bijelo Polje uvijek bilo jedan od stubova socijaldemokratske politike i izrazio zadovoljstvo zbog jačanja partije, kako u Bijelom Polju, tako i na nivou cijele države.

“SDP je svojom jasnom i aktivnom politikom u posljednjih godinu dana pokazao da je pouzdan stub državotvorne i reformske politike, a što je na tragu dosljedne politike naše partije od njenog osnivanja”

Banović je naglasio i da se partija intenzivno priprema za redovne lokalne izbore u maju mjesecu uz očekivanje da će ti izbori potvrditi trend jačanja SDP u biračkoj javnosti Crne Gore.

“SDP će i u narednom periodu voditi politiku kojom će promovisati borbu za građansku, sekularnu i evropsku Crnu Goru, politiku koja će se zalagati sa bolji ekonomski i socijalni status svih građana i Crnu Goru kao pravnu državu”, naveo je Banović.

Novoizabrani Opštinski odbor će u najskorijem roku izabrati predsjednika i rukovodstvo OO SDP Bijelo Polje.