Skip to content

Sloboda medija – vrijednost koju moramo njegovati i pažljivo čuvati

U obilježavanju 3. maja, Svjetskog dana slobode medija treba iznova podsjećati na važnost prava da se slobodno iskaže misao bez straha, autocenzure ili bilo kakvog oblika pritiska.

Sloboda govora i medijskog djelovanja moraju biti vrijednost koja će se njegovati i pažljivo čuvati. Međutim, u vremenu novih izazova sa kojima je suočeno svako društvo, uloga medija postaje sve značajnija i od presudnog je značaja za usmjeravanje društvene dinamike.

Iskazujemo zadovoljstvo zbog napretka Crne Gore na listi slobode medija od strane Reportera bez granica, sa punom sviješću o tome da postoje brojna polja za unaprjeđenje postojećeg stanja, prije svega kad je u pitanju uticaj aktuelne vlasti na uređivačku politiku niza medija.

Zbog toga pozivamo državne organe, ali i cijelu društvenu zajednicu, da zajednički uradimo sve što možemo na poboljšanju ambijenta u kojem medijski poslenici obavljaju svoju važnu ulogu.

Medijski pul SDP