Skip to content

Stanić : Velika potreba za legalizacijom ulja od kanabisa u medicinske svrhe

Dvije godine su prošle od prvih inicijativa za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe u Crnoj Gori koje su se našle i pred crnogorskim poslanicima, ali bez ikakvih rezultata. Predsjednik Glavnog odbora SDP i autor predloga Zakona o legalizaciji proizvoda od kanabisa u medicinske svrhe Mirko Stanić kazao je, za Portal RTCG, da će ponovo pokrenuti priču oko ovog zakona, koji za cilj ima prije svega podršku onima koji imaju teške bolesti.

Zakon o legalizaciji upotrebe ulja kanabisa u medicinske svrhe u julu tokom 2022. godine predložila je Socijaldemokratska partija (SDP) smatrajući da treba pomoći građanima koji se bore protiv kancera i teških bolesti, da pod ljekarskim nadzorom koriste ulje kanabisa.

Predsjednik Glavnog odbora SDP i autor predloga Zakona o legalizaciji proizvoda od kanabisa u medicinske svrhe Mirko Stanić kazao je za Portal RTCG da je postojala značajna većina za usvajanje ovog zakona, tako da se nada da ta većina nije sporna ni danas.

“Svakako ćemo preko naših kolega u Skupštini Crne Gore, sa kojima planiramo i niz drugih inicijativa, ponovo pokrenuti priču oko ovog zakona, koji za cilj ima prije svega podršku onima koji imaju teške bolesti, kako bi im se barem dijelom pomoglo”, istakao je Stanić.

Pacijenti prinuđeni da traže lijek nelegalno

Stanić je istakao da je važno da hiljade građana dobije taj lijek, koji mnogi i sad koriste ali ga nabavljaju ilegalno, jer bi se njegovom legalizacijom upotreba ulja od kanabisa stavila pod kontrolu ljekara.

“Crnogorski pacijenti su sada prinuđeni da traže lijek izlazeći iz granica legalnosti a često ne dobijaju ono što im je neophodno već bivaju prevareni. Zbog toga je potrebno ovu oblast zakonski regulisati, kako bi se uveo red u liječenje, a građanima omogućila najbolja moguća njega. Ulje kanabisa se koristi za ublažavanje simptoma mnogih bolesti i to najtežih poput kancera, a posebno dobre efekte ima za osobe koje imaju Parkinsonovu, Alchajmerovu ili slične bolesti koje značajno utiču na psihomotoriku”, poručuje Stanić.

Koncentracija psihoaktivne supstance THC ne smije biti veća od 0,3%

Prema predlogu Zakona o legalizaciji proizvoda od kanabisa u medicinske svrhe maksimalno dozvoljena koncentracija psihoaktivne supstance THC u biljci, sirovini i proizvodu ne smije biti veća od 0,3%.

Zakonom je predviđeno da uvoz ili proizvodnja sirovina i proizvodnja poluproizvoda i proizvoda kanabisa može se odvijati samo uz licencu Ministarstva zdravlja. Takođe, Ministarstvo zdravlja može utvrditi pravila ili druge propise kojima se utvrđuju uslovi za uzgoj, proizvodnju, preradu, istraživanje, ispitivanje, promet, transport, posjedovanje, prodaju i promet kanabisa u Crnoj Gori u cilju proizvodnje proizvoda kanabisa, uključujući, bez ograničenja, u pogledu standarda kvaliteta za Proizvod kanabisa.

Predloženi zakon predviđa da se novčanom kaznom od 1.000 do 20.000 eura kažnjava nosilac licence za prekršaj ako rukuje, proizvodi, transportuje ili prodaje/prenosi, proizvodi bilo koju sirovinu, poluproizvod ili proizvod kanabisa bez dozvole, koristi bilo koju sirovinu, poluproizvod ili proizvod kanabisa koji nije testiran u laboratoriji.

Novčanom kaznom takođe bi se kaznilo fizičko lice ako učinilac prekršaja nije evidentiran kod nadležnog organa kao nosilac dozvole.

Novčanom kaznom od 500 do 10.000 eura, prema ovom zakonu, kazniće se pravno lice za prekršaj ako nosilac licence ne zaposli vrstu radnika predviđenu ovim zakonom ili na drugi način propisan od strane Ministarstva zdravlja, zatim svako nepoštovanje higijenskih zahtjeva koje je donijelo Ministarstvo zdravlja, kao i svako drugo kršenje ovog zakona.

O legalizaciji kanabisa u rekreativne svrhe dobro razmisliti

Grupa građana pokretala je ranije i peticije za legalizovanje kanabisa u rekreativne svrhe u Crnoj Gori. Na pitanje je li prihvatljiva ideja da se legalizuje kanabis u rekreativne svrhe, Stanić ističe da o tome ne treba ishitreno odlučivati.

“O ovoj ideji treba razmisliti i ona bi trebala da bude dio šireg društvenog dijaloga, kojeg ipak ne bi vezivao za korišćenje ulja od kababisa sa limitiram procentom THC (0.3%) u zdravstvene svrhe”, istakao je Stanić.

Nakon Malte i Luksemburga, Njemačka je postala najveća zemlja Evropske unije (EU) koja je legalizovala rekreativnu upotrebu kanabisa. Stanić napominje da je Njemačka poslije niza naučnih studija i analiza donijela ovu odluku, prije svega vođeni zdravstvenim analizama koje pokazuju brojne pozitivne efekte upotrebe u zdravstvene svrhe.

Inicijativa ponovo pred crnogorskim poslanicima

Stanić poručuje da postoji volja da se u budućem periodu razgovara o ovoj temi i da bude ponovo pokrenuta inicijativa pred crnogorskim poslanicima.

“Crna Gora svakako neće biti prva koja će omogućiti ovu vrstu liječenja, ali ne treba da bude ni posljednja. Pogotovo što bi efekti po zdravlje stanovnika bili ogromni, ali bi bilo i značajnih mogućnosti za liječenje pacijenata iz drugih država, pogotovo iz regija i zemalja nekadašnjeg SSSR, što bi značajno pomoglo prilivima budžeta, a našu zemlju pozicioniralo na mapu ozbiljnih zdravstvenih centara, kakve su danas mnoge zemlje i bližeg okruženja koje to nijesu bile prije samo deceniju ili dvije”, naglasio je on.

SDP je, kaže Stanić, pripremila jedan od najboljih zakonskih predloga u ovoj oblasti koji može biti primjer i za druge države i kojim je u potpunosti regulisana proizvodnja i upotreba ulja od kanabisa u medicinske svrhe.

“Svaki glas za ovaj zakon je glas za hiljade crnogorskih građana suočenih sa tegobama najtežih bolesti, ali i za njiihove porodice i prijatelje koji su takođe pogođeni nemogućnosti da im se bol ili patnje ublaže”, ističe Stanić.

U predlogu Zakona u legalizaciji proizvoda od kanabisa u medicinske svrhe se navodi da su se stekli uslovi za legalizovanje proizvodnje i upotrebe od kanabisa u medicinske svrhe shodno izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije iz 2017. godine u kojoj je navedeno da postoje dokazi da CBD iz proizvoda od kanabisa može biti efektivno u liječenju nekih oblika epilepsije i drugih stanja, dok dokaza o štetnosti po zdravlje ili izazivanju zavisnosti kod ljudi nema, kao i na osnovu Rezolucije Evropskog parlamenta od 13. februara 2019. o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe.

“Smatramo da bi legalizacija proizvoda od kanabisa kao jedinog proizvoda od kanabisa koji je priznat od strane Evropske agencije za ljekove doprinijelo boljem tretmanu pacijenata koji boluju od najtežih oblasti i omogućilo da se na legalan i medicinski kontrolisan način liječe”, ističe se u predlogu zakona.

Navodi se da upotreba proizvoda od kanabisa u liječenju cijelog niza oboljenja i sada postoji u Crnoj Gori, ali na potpuno nelegalan način, bez bilo kakve medicinske kontrole ili praćanje stanja pacijenta.