Skip to content

Vujović: Posvetiti se EU a ne spornim i nejasnim inicijativama

Generalni sekretar SDP Ivan Vujović je izjavio da se tema Otvorenog Balkana može sagledati kao i svaka druga inicijativa ali da trenutno to ne treba da bude ključna tema

“Ministarstvo vanjskih poslova je matični resor od kojega treba da potiču te inicijative, predlozi vezano za taj korpus pitanja. Naš stav oko Otvorenog Balkana je jasan i više puta saopšten, da smatramo da Crna Gora ne treba da se bavi tim pitanjem prioritetno u ovom trenutku. Može da se sagleda kao svaka druga inicijativa, ali smatramo da je kontraproduktivno i štetno to plasirati u javnost kao temu od ključnog značaja”, kazao je Generalni sekretar Socijaldemorkatske partije Ivan Vujović.

“Pristupanje toj inicijativi bi podrazumijevalo usvajanje i izmjene brojnih zakona u crnogorskom parlamentu. U tom smislu, to bi bilo i stvar parlamenta. S obzirom da se tu radi o zakonu o spoljnoj trgovini, nekih zakona koji se tiču tržišta rada i radnih odnosa. Nijesmo ni kao javnost, ni kao politički akteri ušli u ono što je dubina, suština i sadržaj inicijative”, objašnjava Vujović