Skip to content

Vukić: Zašto nema tendera za izgradnju puta kroz Mrkojeviće?

Počinje još jedna turistička sezona, regionalni put R-29 Brdo Sv. Ivan- Kamenički most koji povezuje našu državu sa susjednom Albanijom kroz teritoriju Mrkojevića i dalje čeka dugo najavljivanu rekonstrukciju. Na žalost i dalje će mještani, turisti i putnici koji prolaze ovim putem prema Albaniji imati iste probleme u saobraćaju, jer je put uzak, oštećen, nepregledan, a frekvencija saobraćaja izuzetno velika.

Naime, ovaj put ima i međunarodni karakter i glavna je saobraćajnica koja vodi prema graničnom prelazu Sukobin, i kojom godišnje prođe više stotina hiljada vozila.

Inicijativa za rekonstrukciju ovog puta postoji odavno, a zvanično je našla svoje mjesto u državnom i opštinskom budžetu prije sedam godina, zahvaljujući predstavnicima SDP. Od tada je put prekategorisan u reginalni put, urađen je glavni projekat, revizija glavnog projekta i projekat parcelacije. Opštna Bar je, shodno potpisanom sporazumu sa nadležnim ministarstvom krajem prošle godine, uplatila preko 660 hiljada eura za eksproprijaciju. Državnim budžetom i planom  ministarstva kapitalnih investicija za ovu godinu predviđena su značajna sredstva za ovu investiciju. Nažalost, Vlada Zdravka Krivokapića nije ništa uradila,odnosno nije započela postupak eksproprijacije i raspisivanje tendera za izvođenje radova.

Time se na najočigledniji način pokazala nesposobnost prethodne vlasti koja i pored obezbijeđenih sredstava iz barskog budžeta nije uradila ono što je bila obaveza i prema građanima Bara, ali i prema stotinama hiljada turista.

Proteklo je pola godine, a da se nije mrdnulo sa mjesta, iako nema zakonskih prepreka da se započne sa radovima. Očekujemo stoga da se nova Vlada i nadležno ministarstvo intenzivnije pozabave ovim pitanjem i da konačno pokrenu postupak realizaciju ovog projekta.

Ovaj put je od izuzetnog značaja i za Crnu Goru i za opštinu Bar, a mnogo bi značio i za mjesnu zajednicu Mrkojevići, jer bi doprinio boljem iskorišćavanju postojećih turističkih, poljoprivrednih i drugih potencijala i njenom ukupnom ekonomskom razvoju.

Omer Vukić

Odbornik SDP u SO Bar i sekretar OO SDP Bar