Skip to content

Balota: Godina rada Vlade – Energetski sektor nazadovao

Prethodna Vlada vođena DPS-om nije imala razumjevanje za prilagođavanje energetskog sektora EU direktivama, kao i da jača eneregtsku nezavisnost države Crne Gore. Posebno je bio izražen problem pogrešnih odluka vezanih za podsticajne cijene za obnovljive izvore, koji su doveli do direktnog prelivanja novca građana u privatne džepove. SDP je još 2015. godine upozoravo da građani nema potrebe da plaćaju ”tajkunsku” struju. Prelivanje tih troškova preko stavki OIE 1 i OIE 2 na račune građana i uporno odbijanje zakosnkih predloga SDP za smanjenje iznosa PDV sa 21% na 7% usljed rasta visine računa.

Međutim, Vlada Zdravka Krivokapića je dovela do još većeg urušavanja energetskog sektora, jer je i politika Vlade u ovom sektoru, ako je uopšte i ima, dovela do još većih problema. Jedini učinak ove Vlade jeste zapošljavanje na hiljade ljudi i to skoro isključivo partijskih vojnika, po dubini i širini, što je i dovelo do enormnih gubitaka koji su prikazani. Energetske kompanije su postale partijske ekspoziture i koriste se za neplanirano i nepotrebno zapošljavanje.

Takođe, problem sa TE Pljevlja i dalje se ne rješava, a nema čak ni naznaka da se kreće u rješavanje. Umjesto da Vlada definiše budući model ostvarivanja energetske tranzicije u skladu sa direktivama EU, menadžment  EPCG je donio odluku da će TE Pljevlja (bez jasnog plana za budućnost) nastaviti sa radom i ako krši principe Evropske energetske zajednice. Jasno je da će Energetska zajednica reagovati sa svojom kazennom politikom prema EPCG.

Kao sljedeću aktivnost koju tajno sprovodi EPCG, a koju je Premijer Krivokapić objelodanio, jeste da je predsjednik UP EPCG pregovarao o prodaji EPCG susjednoj državi.

Ne postoje projekti za izgradnjom novih izvora električne energije, a sistem snadbjevanja i distribucije i dalje je na infrastrukturi koja je odavno u dobrom dijelu završila svoj životni vijek.

Vlada nije ni počela da prati Evropski zeleni plan koji nastoji da poboljša dobrobit građana. Zeleni evropski plan jeste nova strategija rasta Evrope. Zahvaljujući njemu smanjiće se emisije i pritom otvoriti nova radna mjesta.

Donošenjem evropskog propisa o klimi politička obećanja postat će zakonska obaveza, a poslat će se i snažna politička poruka našim partnerima i poduzećima. Tako će se u zakonodavstvo morati ugraditi cilj postizanja klimatske neutralnosti do 2050. i zacrtati put prema postizanju tog cilja, a evropskim građanima i preduzećima osigurat će se predvidljivost, transparentnost i odgovornost potrebna za tu sveobuhvatnu promjenu.

Zaključak jeste, da je nakon godinu dana rada Vlade Zdravka Krivokapića došlo do daljeg nazadovanja energetskog sektora, što pokazuju i njihovi gubici, pa je jasno da ova Vlada mora pasti kako bi se energetski sektor Crne Gore što prije osposobio za implementaciju EU direktiva i ušao u fazu novog ciklusa investicija, a prevashodno u izgradnji novih proizvodnih kapaciteteta kao i distributivne mreže.

Prof. dr Adis Balota

Potpredsjednik SDP