Skip to content

Predsjednik

Raško Konjević

Mr Raško Konjević rođen je 12.4.1979. godine.

Po nacionalnosti Crnogorac.  Nakon diplomiranja na Ekonomskom fakultetu, magistrirao je na dvogodišnjim postdiplomskim studijama «Preduzetnička ekonomija» na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Tokom redovnih studija radio kao novinar dnevnog lista «Vijesti», bio jedan od osnivača i menadžer za odnose sa javnošću u nevladinoj organizaciji Centar za demokratsku tranziciju od 2000. do 2003. godine. pohađao je školu Evropskih integracija, prva generacija 2004. godine.

Učesnik je više stručnih usavršavanja iz različitih oblasti ekonomske nauke, oblasti bezbjednosti u organizaciji DCAF-a, kao i oblasti odnosa sa javnošću u saradnji sa Nacionalnim demokratskim institutom iz Vašingtona. Boravio je na stručnom usavršavanju u Sjedinjenim Američkim Državama.

Radni i politički angažman obuhvata sljedeće značajnije aktivnosti:

Potpredsjednik Socijaldemokratske partije (SDP)
U periodu od od 2009. – 2012. godine bio je poslanik Socijademokratske partije u Skupštini Crne Gore
Bio je član Odbora za bezbjednost i odbranu, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i Odboraza međunarodne odnose i evropske integracije u Skupštini Crne Gore, kao i zajedničkog Odbora crnogorskog i evropskog parlamenta (POSP)
Obavljao dužnost predsjednika Skupštine Glavnog grada Podgorica, 2010. – 2011. godine
Član predsjedništva Socijademokratske partije od 2007. godine
Na fakultetu za poslovne studije “Montenegro Business School” bio je saradnik na predmetu Osnovi menadžmenta, 2005 – 2012. godine.
Radio u službi Skupštine Crne Gore od 2003. – 2006. godine

Za ministra unutrašnjih poslova u 40. Vladi Crne Gore izabran je 4. decembra 2012. godine, i tu funkciju je obavljao do početka 2016. godine, kada je izabran za ministra finansija u prelaznoj Vladi. Na toj funkciji ostaje do novembra 2016. godine.