Skip to content

Forum mladih SDP

Forum mladih SDP-a okuplja i organizuje članove i simpatizere SDP-a omladinskog uzrasta. Vrši popularizaciju Programa SDP-a i socijaldemokratske ideje. Forum mladih SDP-a ima pravo pokretanja rasprave u svim organima SDP-a o pitanjima vezanim za položaj i prava mladih.

Predsjednica Foruma mladih SDP Crne Gore

  • Amina Cikotić

Potpredsjednici Foruma mladih SDP Crne Gore

  • Marijana Čvorović
  • Xhemal Fici

Generalni sekretar Foruma mladih SDP Crne Gore

  • Nikola Mugoša