Skip to content

Forum mladih SDP

Forum mladih SDP-a okuplja i organizuje članove i simpatizere SDP-a omladinskog uzrasta. Vrši popularizaciju Programa SDP-a i socijaldemokratske ideje. Forum mladih SDP-a ima pravo pokretanja rasprave u svim organima SDP-a o pitanjima vezanim za položaj i prava mladih.

Predsjednica Foruma mladih SDP Crne Gore

  • Jovana Marković

Potpredsjednici Foruma mladih SDP Crne Gore

  • Dunja Dragović
  • Anđela Soković
  • Deniz Šećerović

Generalni sekretar Foruma mladih SDP Crne Gore

  • Edon Caushi