Skip to content

Statutarna komisija

Statutarna komisija, na inicijativu člana, organa SDP-a ili sopstvenu inicijativu, tumači Statut i ocjenjuje statutarnost odluka i drugih akata organa SDP-a na svim nivoima.

Predsjednik i članovi Statutarne komisije su:

Predsjednica Staturarne komisije SDP

  • Jasna Kovačević

Članovi Staturarne komisije SDP

  • Dragan Vojvodić
  • Goran Miranović
  • Marko Nedović
  • Anđela Soković