Skip to content

Opštinski odbori

ANDRIJEVICA
Predsjednik OO

Odbornici
Adresa
Broj telefona
Email

BAR
Predsjednik OO

Vladimir Božović

Odbornici

Dragan Vojvodić

Omer Vukić

Adresa
Broj telefona
Email

BERANE
Predsjednik OO

Mirko Pavićević

Odbornici
Adresa
Broj telefona
Email

BIJELO POLJE
Predsjednik OO

Adnan Striković

Odbornici

Adnan Striković

Idriz Mahmutović

Adresa
Broj telefona
Email

BUDVA
Predsjednik OO

Mihailo Đurović

Odbornici

Mihailo Đurović

Adresa
Broj telefona
Email

CETINJE
Predsjednik OO

Boris Kaluđerović

Odbornici

Vido Đakonović

Boris Kaluđerović

Ana Lipovina

Nina Milošević

Ivan Popivoda

Mirko Stanić

dr Draško Nikčević

Milena Jovanović

Adresa
Broj telefona
Email

DANILOVGRAD
Predsjednik OO

Slavica Raičević

Odbornici
Adresa
Broj telefona
Email
GOLUBOVCI
Predsjednik OO

Nebojša Matović

Odbornici
Adresa
Broj telefona
Email
GUSINJE
Predsjednik OO

Elvis Omeragić

Odbornici

Elvis Omeragić

Adresa
Broj telefona
Email

HERCEG NOVI
Predsjednik OO

Odbornici
Adresa
Broj telefona
Email

KOLAŠIN
Predsjednik OO

Bojan Zeković

Odbornici

Bojan Zeković

Željka Vuksanović

Adresa
Broj telefona
Email

KOTOR
Predsjednik OO

Ivan Ilić

Odbornici

Ivan Ilić

Adresa
Broj telefona
Email

MOJKOVAC
Predsjednik OO

Odbornici
Adresa
Broj telefona
Email

NIKŠIĆ
Predsjednik OO

Željko Nikolić

Odbornici
Adresa
Broj telefona
Email

PETNJICA
Predsjednik OO

Odbornici

Mithad Ajdarpašić

Adresa
Broj telefona
Email

PLAV
Predsjednik OO

Enes Drešković

Odbornici

Medo Markišić

Izet Hadžimušović

Aida Kolašinac

Adresa
Broj telefona
Email

PLUŽINE
Predsjednik OO

Odbornici
Adresa
Broj telefona
Email

PLJEVLJA
Predsjednik OO

Adnan Hadžiosmanović

Odbornici
Adresa
Broj telefona
Email

PODGORICA
Predsjednik OO

Budimir Mugoša

Odbornici
Adresa
Broj telefona
Email

ROŽAJE
Predsjednik OO

Faruk Agović

Odbornici

Remzo Bralić

Adresa
Broj telefona
Email

ŠAVNIK
Predsjednik OO

Odbornici
Adresa
Broj telefona
Email

TIVAT
Predsjednik OO

Aleksandar Đurović

Odbornici

Aleksandar Đurović

Adresa
Broj telefona
Email

TUZI
Predsjednik OO

Senad Ljujković

Odbornici
Adresa
Broj telefona
Email

ULCINJ
Predsjednik OO

Naser Resulbegović

Odbornici

Naser Resulbegović

Adresa
Broj telefona
Email

ŽABLJAK
Predsjednik OO

Odbornici
Adresa
Broj telefona
Email

OKBet free coins