Opštinski odbori

ANDRIJEVICA

Predsjednik OO

Odbornici

Adresa

Broj telefona

Email

BAR

Predsjednik OO

Vladimir Božović

Odbornici

Dragan Vojvodić

Omer Vukić

Adresa

Broj telefona

Email

BERANE

Predsjednik OO

Mirko Pavićević

Odbornici

Adresa

Broj telefona

Email

BIJELO POLJE

Predsjednik OO

Adnan Striković

Odbornici

Adnan Striković

Idriz Mahmutović

Adresa

Broj telefona

Email

BUDVA

Predsjednik OO

Mihailo Đurović

Odbornici

Mihailo Đurović

Adresa

Broj telefona

Email

CETINJE

Predsjednik OO

Odbornici

Nikola Đurašković

Milica Vukotić

Vesna Tomanović

Adresa

Broj telefona

Email

DANILOVGRAD

Predsjednik OO

Slavica Raičević

Odbornici

Adresa

Broj telefona

Email
GOLUBOVCI

Predsjednik OO

Nebojša Matović

Odbornici

Adresa

Broj telefona

Email
GUSINJE

Predsjednik OO

Elvis Omeragić

Odbornici

Elvis Omeragić

Adresa

Broj telefona

Email

HERCEG NOVI

Predsjednik OO

Odbornici

Adresa

Broj telefona

Email

KOLAŠIN

Predsjednik OO

Bojan Zeković

Odbornici

Bojan Zeković

Željka Vuksanović

Adresa

Broj telefona

Email

KOTOR

Predsjednik OO

Ivan Ilić

Odbornici

Ivan Ilić

Adresa

Broj telefona

Email

MOJKOVAC

Predsjednik OO

Odbornici

Adresa

Broj telefona

Email

NIKŠIĆ

Predsjednik OO

Željko Nikolić

Odbornici

Adresa

Broj telefona

Email

PETNJICA

Predsjednik OO

Salem Smailović

Odbornici

Mijaz Muratović

Adresa

Broj telefona

Email

PLAV

Predsjednik OO

Enes Drešković

Odbornici

Medo Markišić

Izet Hadžimušović

Aida Kolašinac

Adresa

Broj telefona

Email

PLUŽINE

Predsjednik OO

Odbornici

Adresa

Broj telefona

Email

PLJEVLJA

Predsjednik OO

Adnan Hadžiosmanović

Odbornici

Adresa

Broj telefona

Email

PODGORICA

Predsjednik OO

Budimir Mugoša

Odbornici

Adresa

Broj telefona

Email

ROŽAJE

Predsjednik OO

Faruk Agović

Odbornici

Remzo Bralić

Adresa

Broj telefona

Email

ŠAVNIK

Predsjednik OO

Odbornici

Adresa

Broj telefona

Email

TIVAT

Predsjednik OO

Aleksandar Đurović

Odbornici

Aleksandar Đurović

Adresa

Broj telefona

Email

TUZI

Predsjednik OO

Senad Ljujković

Odbornici

Adresa

Broj telefona

Email

ULCINJ

Predsjednik OO

Naser Resulbegović

Odbornici

Naser Resulbegović

Adresa

Broj telefona

Email

ŽABLJAK

Predsjednik OO

Odbornici

Adresa

Broj telefona

Email