Skip to content

Balota: Vrijeme da pojedini iz Sudskog savjeta dobiju crveni karton

Sudski savjet umjesto da ispravlja grešku, koju je čitava javnost shvatila, u svojem odgovoru i dalje nastoji da pokrije ”bruku” koja je napravljena. Ovdje se nijeste ogriješili samo o manje brojnim narodima ili o pojedincima, već ste doveli u pitanje građanski koncept države i dodatno narušili povjerenje.

Kako je moguće da nijedan pripadnik manje brojnog naroda nije ispunio vaše “visoke” kriterijume? Radi se o kandidatima koji imaju više decenija iskustva u sudskoj vlasti i više puta su u ranijem periodu dobijali maksimalne ocjene. 

Govorite da ”Sudskom savjetu nije poznata nacionalnost kandidata, osim što možete da naslutite na osnovu ličnog imena”, a u Zakonu o Sudskom savjetu i sudijama se kaže (član 50) ”…a ako kandidati imaju isti broj bodova na pisanom testu odnosno pravosudnom ispitu, prednost ima kandidat koji je pripadnik manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica”. U istom Zakonu o sudskom savjetu i sudijama se u čl.75. jasno kaže “Sudski savjet sa prijavljenim kandidatima obavlja intervju”. Na osnovu ocjene rada i ocjene intervjua iz člana 74 ovog zakona, sačinjava se rang lista.

Pitanje, kako onda znate ko pripada manjinskim narodima u ovim situacijama, ako nije po imenu?

Znači, vaša zakonska obaveza je da znate nacionalnost kandidata, a vi je po sopstvenom priznanju niste ispoštovali.

Jasno se nameće zaključak da nijeste u pravu i da ste i te kako imali na umu ko se kako zove i svaki kandidat koje je nacionalnosti.

Član 75 predviđa, da ukoliko se ne može utvrditi prednost kandidata, Sudski savjet vrši žrijebanje. Bilo bi dobro da prikažete i rezultat žrijebanja, ako su kandidati manje brojnih naroda došli i do tog nivoa, ili ni tu nijesu imali sreće ili zadovoljili kriterijume.

Iz vašeg odabira kandidata, po imenima se vidi da nije prošao ni jedan kandidat od manje brojnih naroda, pa nam nije jasno koji dokaz drugi je potreban. Ili vi nijeste obraćali pažnju na imena, kao što kažete.

Objavite tabelu sa ocjenama, a posebno dio koji prikazuje ocjenu na intervjuu, po svakom članu Sudskog savjeta!

Mislim da je došlo vrijeme da pojedini iz Sudskog savjeta snose odgovornost tj. da dobiju i crveni karton.

prof dr Adis Balota

Potpredsjednik SDP