Skip to content

Banović: Skupština mora da doprinosi rješenjima političke krize

Nadamo se da će gospodin Bulajić postupati u skladu sa odgovornostima koje kao potpredsjednik Skupštine ima. Njegove odluke trebaju biti u skladu sa propisanim procedurama i potrebama rješavanja institucionalne i političke krize.

Nakon što je dosadašnja vladajuća većina uspjela da blokira gotovo sve državne institucije, vjerujem u savjest g. Bulajića, da lično neće učiniti ništa da i Skupština Crne Gore bude u istom stanju. Dakle vjerujem da će uraditi, onoliko koliko je do njega, da Skupština doprinosi rješenjima političke krize, a ne opstrukcijom i neradom dodatno produbljuje problem.

Borislav Banović

Zamjenik predsjednika SDP