Skip to content

Banović: Vladu zemaljski kanoni ne interesuju

Zamjenik predsjednika SDP Borislav Banović saopštio je da imenovanje direktora policije prije par dana na Vladi CG, ako je sjednice i bilo, ni to više nije sigurno, samo je još jedan u nizu primjera nezakonitosti i neozbiljnosti u bavljenju državnim poslovima.

U zakonu jasno piše da se direktor imenuje nakon što Skupština uputi mišljenje Vladi o kandidatu. To misljenje je formiralo radno tijelo i uputilo Skupštini na potvrdjivanje. Vlada je ponovo, kao i u slučaju direktora ANB, odlučila ne čekajući Skupštinu.

Čemu žurba, kad je evidentno da direktor ima podršku Skupštine i zašto su 20 dana važnija od zakonskih pravila, javnosti i Skupštine Crne Gore, treba da objasne predsjednik, potpredsjednik i ministar unitrašnjih poslova. Objašnjenje će sigurno biti smisleno kao i dosadasnja.

Jedno izgleda sigurno, da je je u pitanju kakvi kanončić SPC ili kako je Vaseljenska patrijaršija zvanično vodi Crkve Srbije, sva bi se državna mašinerija upregla da se to riješi. Ovako imamo kohabitaciju parlamentarne većine u Skupštini i crkvene većine u Vladi. Neprincipijelne jer, ona drugačija i ne može biti.

To što su zakone donijeli narodni predstavnici u Skupštini CG, to za ovu Vladu i nije mnogo bitno jer ona je birana od strane srpskih božjih predstavnika. I samo njima odgovaraju.

Nijedan zakon nije mogao predvidjeti ovakav način vladavine, pa ni kazne i odgovornost pred CG sudovima za premijera i ministre zbog kršenje istih.

Obim diskriminacije koji sprovodi ova vlast u svakoj oblasti zaslužuje odgovor.

SDP ne misli da odgovor treba da bude van zakonskih okvira. Ali ako se ovakva nepravda nastavi u zdravstvu, obrazovanju, bezbijednosti, vrlo brzo će se doći u situaciju da gradjani kažu, ako zakoni ne važe za njih ne važe ni za nas. Ako država neće da štiti prava jednako svima, štitićemo ih sami.

Podje li se ovim putem vrlo brzo će CG društvo biti potpuno razbijeno. Jasno je da to i jeste cilj velikodržavnih projekata i nacionalista oko nas. Nije do kraja jasno ko je sve sudionik plana u CG, ali brzo će biti.

5. nije daleko.

Alternative jednakosti pred zakonom, pravednosti i toleranciji za drugog i njegove potrebe nema. Sve drugo je sunovrat. Zato je poslednja ura da to vide i u ovoj neznavenoj ekspertskoj Vladi.

Borislav Banović

Zamjenik predsjednika SDP