Skip to content

Cikotić: Nemamo pravo da nas se ne tiče, otvorimo oči

Na okruglom stolu, u organizaciji Ministarstva sporta i mladih, na temu “Menstrualno siromaštvo u Crnoj Gori” danas se govorilo o destigmatizaciji i normalizaciji razgovora na ovu temu, kao i načinima za rješavanje ovog kompleksnog problema.

Tokom okruglog stola govornice Amina Cikotić državna sekretarka u Ministarstvu sporta i mladih, Ana Kreponić psihološkinja i Sanja Šišović, programska direktorka CAZAS-a, su istakle brojne predrasude koje su prisutne u današnjem društvu kada je u pitanju menstrualni ciklus, menstrualni proizvodi, te istakle da su neprijatnost, stid, osjećaj niže vrijednosti u periodu ciklusa, zapravo karakteristična osjećanja prisutna u ženama zbog društvenog pogleda na tu temu.

“Ministarstvo sporta i mladih je adresa od koje kreće inicijativa o razgovoru na ovu temu, ne samo jer je krajnje vrijeme da se nešto uradi po tome pitanju, već jer to dugujemo svi onim djevojčicama koje prolaze kroz zbunjujuć period koji je sam po sebi težak, a mi imamo obavezu da ih makar sa socijalne strane zaštitimo po pitanju stigme”, kazala je državna sekretarka Cikotić.

“Priče koje sam slušala o nelagodnostima kroz koje prolaze naše djevojčice su me lično motivisale da se upravom bavim ovom tematikom. Osjećam da kao mlada osoba kojoj je pružena mogućnost donošenja odluka imam prirodnu naklonost da reagujem oko pitanja kojima sam najbliža, jer ih dubinski i osjećam. Kao aktivni učesnici u društvenim procesima nemamo pravo da nas se ovo ne tiče, to je problem svih nas i zajedno ga moramo rješavati”, zaključuje Cikotić.

Pored govornica, učesnici okruglog stola su bili naročito aktivni, a prisustvovali su predstavnici ministarstava, lokalnih samouprava, NVO sektora i omladinskih organizacija. Saglasni sa govornicama, davali su proaktivne ideje kako bi zajedničkim rješenjima osnažili podršku ženama u Crnoj Gori.

Cikotić je u samom zaključku naglasila da je ovo tek prvi u nizu događaja i kampanja koji nas očekuju, a sve u cilju razgovora, edukacije i aktivnog djelovanja kada je u pitanju ova tema.