Skip to content

Cikotić: Osnažićemo ženski dio populacije u najranijoj mladosti, naše društvo počiva na snažnim i ponosnim građankama

Državna sekretarka u Ministarstvu sporta i mladih Amina Cikotić, u razgovoru za CdM je kazala da će pored strateških dokumenata, Ministarstvo sporta i mladih imati niz konkretnih aktivnosti u skorijem periodu, od kojih će naši mladi imati značajne benefite.

“Iskoristiću ovu priliku da najavim jednu od značajnijih aktivnosti koju će Ministarstvo sporta i mladih već ovog mjeseca otpočeti, a tiče se problema menstrualnog siromaštva, dakle nemogućnosti naših djevojčica da sebi obezbijede higijenska sredstva i ljekove tokom menstrualnog ciklusa. Ovaj problem itekako postoji u Crnoj Gori”, poručila je Cikotić.

CdM: Fokus Vašeg djelovanja su mladi ljudi i kreiranje boljeg ambijenta za mlade. Koliko Vam pomažu prethodna iskustva danas kada se nalazite na poziciji državne sekretarke u Ministarstvu sporta i mladih?

Cikotić: Kao neko ko se već deset godina bavi omladinskim aktivizmom i ko dolazi iz redova mladih, prvo kroz svoju lokalnu zajednicu, a onda i na nacionalnom nivou, imala sam priliku da svjedočim svim problemima sa kojima se mladi suočavaju, kao i da neke, zajedno sa svojim kolegama riješim. Takođe, imala sam to zadovoljstvo da i sa svojim evropskim mladim kolegama radim na kreiranju politika za mlade u Evropi, kao potpredsjednica jedne od najznačajnijih evropskih omladinskih organizacija, Mladih evropskih socijalista. Sav taj period aktivnog bavljenja omladinskim temama je odluka da ostanem u svojoj državi i radim na njenom napretku, omogućio mi je da imam poseban senzibilitet kad su mladi u pitanju, spoznam koji su naši zajednički problemi, i da kreiram viziju kako ih rješavati. Predstavlja mi ogromnu odgovornost ali i veliko zadovoljstvo što imam priliku sad da, na osnovu svog prethodnog iskustva, konkretno radim na kreiranju ambijenta koji će donijeti bolji položaj mladih u društvu.

CdM: Koliko je do sad urađeno na kreiranju sistemskih rješenja za položaj mladih? Da li se moglo uraditi više?

Cikotić: Mislim da nikad nije dovoljno rada kad su mladi u pitanju, imajući u vidu podatke istraživanja koje smo imali priliku da posljednjih mjeseci vidimo. Kao odgovorni pojedinci i institucije, na svima nama je da konstantno i vrlo istrajno radimo na tome, u najboljoj mjeri u kojoj umijemo. Određeni pomaci jesu napravljeni, međutim analize koje sprovodimo redom pokazuju propuste i prošlog Zakona o mladima kao i izazove u implementaciji Strategije za mlade 2017-2021 koja je istekla prošle godine, a na kojima ćemo mi sad raditi. Prethodna Uprava za sport i mlade nije pristupila izradi nove Strategije koja bi trebala da se odnosi na period 2022-2026 i koja je do sada trebala biti usvojena, te mi danas imamo kašnjenje kad je njeno donošenje u pitanju, imajući u vidu da smo na sredini 2022 godine. Poseban izazov predstavlja međuresorska saradnja, koja je ključna za objedinjavanje i implementaciju svih politika za mlade. Izuzetno je važno uvezati politike za mlade svih resora i sprovoditi ih sinhronizovano, kako bi naši mladi što intenzivnije osjetili benefite koji im te politike donose.

CdM: Premijer je najavio da će se u fokusu rada 43. Vlade Crne Gore naći mladi i poboljšanje njihovog položaja u društvu. Koja je to vizija Ministarstva sporta i mladih i koje su to aktivnosti koje će doprinijeti tome?

Cikotić: Jako sam zadovoljna što je prepoznata potreba da se ponovo formira Ministarstvo koje će se baviti pitanjima sporta i mladih, što nam daje daleko veće mogućnosti za kreiranje omladinskih politika i njihovo sprovođenje. Strateški, u fokusu naših aktivnosti će biti izrada novog Zakona o mladima i nove Strategije za mlade 2022-2026 do kraja godine. Ovog puta želimo da se izradi nove nacionalne strategije pristupi drugačije, fokusiraćemo se na par ključnih problema mladih i dati konkretne predloge za njihovo rješavanje. Ne želimo da dobijemo preambiciozni dokument koji će biti spisak lijepih želja, bez mogućnosti za njegovom realizacijom, već želimo realno ostvarivu, suštinsku i konkretnu Strategiju.

Pored strateških dokumenata, Ministarstvo sporta i mladih će imati niz konkretnih aktivnosti u skorijem periodu, od kojih će naši mladi imati značajne benefite. Iskoristiću ovu priliku da najavim jednu od značajnijih aktivnosti koju će Ministarstvo sporta i mladih već ovog mjeseca otpočeti, a tiče se problema menstrualnog siromaštva, dakle nemogućnosti naših djevojčica da sebi obezbijede higijenska sredstva i ljekove tokom menstrualnog ciklusa. Ovaj problem itekako postoji u Crnoj Gori, a o njemu se malo, ili skoro uopšte ne govori.

Do kraja jula, Ministarstvo će organizovati prvi okrugli sto na ovu temu, gdje ćemo pozvati sve relevantne partnere, nevladine organizacije, omladinske organizacije, predstavnike lokalnih samouprava i predstavnike drugih institucija, kako bismo zajedno našli najbolje modalitete za djelovanje, i rješavanje ovog itekako značajnog pitanja. Skladno tome, mogućnost svake djevojčice i žene da priušti osnovna sredstva za dostojan život moraju biti apsolutni prioritet. Ne smijemo dozvoliti da naši najmlađi trpe, kriju se i stide nečega što je normalan proces. Ne smije trpjeti njihovo obrazovanje a ni mentalno zdravlje. Od njih zavisi sjutra svih nas i mi želimo jake i ponosne građanke Crne Gore, svjesne svih svojih vrijednosti.

CdM: Kako zaustaviti odlazak mladih iz Crne Gore?

Cikotić: Ovo je kako u Crnoj Gori, tako i u regionu, jedno od gorućih pitanja za čije rješavanje zaista treba temeljan pristup i suštinska, a ne deklarativna spremnost Vlade da se pozabavi ovim problemom. Ja vjerujem da jesmo napravili iskorak, ova Vlada kao jedan od svojih prioriteta svog djelovanja postavlja pitanje mladih, i svi smo zaista spremni da svojim punim kapacitetom na tome radimo. Strateški, na nivou svih Ministarstva, postavljanjem prioriteta od kojih se tradicionalno javlja nezaposlenost mladih, jedino možemo spriječiti naše najvrjednije da napuste državu. Čvrsto vjerujem da je to moguće i da će ova Vlada istrajno raditi na tome.