Skip to content

Dejan Tmušić, aktivista za ljudska prava OSI, podržao listu “SDP – Za našu kuću”

Moja uvjerenja  oduvijek su bila, da zajedno  možemo ostvarivati svoja prava samo na Ustavnim načelima, koja  se zasnivaju na demokratskoj, građanskoj, ekološkoj i državi  socijalne pravde, zasnovane na vladavini prava. Jedino na tom konceptu  države mogu se uvažavati ljudska prava, svih njenih građanki i građana.

Upravo sam od gospodina Nikole Đuraškovića, dok smo formalno bili na suprotnim stranama, imao  najsnažniju podršku za sve moje inicijative na zagovaranju ljudskih prava za OSI. Time je pokazao širinu i viziju, da je interes građana iznad svake politike.

Stoga, sve što radi gradonačelnik Prijestonice Đurašković i lokalna samouprava, na njenoj transparentnosti, afirmaciji inkluzivnog pristupa za sve njene građanke i građane, imaju moju snažnu podršku, kao i nadu da se ovakve politike prenesu i na nacionalnom nivou.

Jedino na temeljima istinske socijaldemokratije  možemo  unaprijediti i sačuvati  svaki dio naše kuće i urediti je tako da bude udobno mjesto za sve njene građanke i građane, a to znači, da se svi jednako pitamo i odlučujemo  o kvalitetu života  svih nas.

Stoga čuvajmo i uređujmo našu  jedinu kuću koju imamo, jer to niko neće raditi umjesto nas.

Dejan Tmušić

Aktivista za ljudska prava OSI