Skip to content

Đurašković: Ko vam je branio da kao većina donesete budžet?

Zbog građana Cetinja i ukupne javnosti, moram, u najkraćem, dati komentar današnje izjave gradonačelnika Cetinja koja se tiče nedonošenja Budžeta Prijestonice za 2022. godinu.

Građani Cetinja treba da znaju da gradom 4 godine upravlja parlamentarna većina okupljena oko DPS-a koja je svih ovih godina donosila budžet pa je i ovog puta jedina odgovorna za njegovo nedonošenje! Naime, imali ste većinu pa ste morali naći način da donesete budžet na vrijeme, a ne nakon završenih izbora sa upitnim legitimitetom to raditi “na vrat, na nos”, a onda nakon neuspjeha tražiti krivca negdje drugo. Ko vam je branio da kao većina donesete budžet?

Navođenje mogućih blokada računa i drugih problema u funkcionisanju sistema i optuživanje drugih za tako nešto je takođe nekorektno. Zaostale obaveze po osnovu poreskog duga nastale su u prethodnim godinama i time ste se imali kada baviti i kao odgovorna gradska uprava riješiti problem bez rizika od potencijalnih blokada računa. To nijeste uradili kada je trebalo i sada krivca tražite na pogrešnoj strani iako sami znate da je jedini krivac za potencijalne blokade i probleme dosadašnja gradska uprava.

Da ste, na primjer, novac od predizbornog šminkanja trotoara usmjerili na pokrivanje dijela poreskog duga, ne bismo danas imali rizik od blokada računa ali, očigledno je, imali ste drugačije prioritete!

Uostalom, najčešća je praksa u periodu postizbornih promjena, donošenje odluke o privremenom finansiranju, tako da će sistem nastaviti da funkcioniše, a potencijalni problemi biće riješeni bez obzira što ih nijesu rješavali oni koji su bili obavezni i koji su ih generisali.

Dakle, uvaženi građani, jasno je ko je odgovoran za nedonošenje budžeta i ko jedini može biti odgovoran kada nije u stanju da obezbijedi kvorum a vrši vlast.

Nikola Đurašković

Nosilac liste “SDP i Građani – Svim srcem za Cetinje”