Skip to content

Đurašković: Vlada bezakonjem udara na Cetinje

Predlog Fiskalne strategije 2021-2024. koji je usvojila Vlada Crne Gore, kojim se iskazuje namjera za ukidanje fiksnog budžetskog izdvajanja za Prijestonicu je konačna potvrda odnosa ove Vlade i parlamentarne većine prema Cetinju i svemu crnogorskom.

Ukinuti Cetinju garantovano finansiranje uz obrazloženje “Postepenim ukidanjem procentualnih budžetskih izdvajanja doći će adekvatnije raspodjele budžetskih sredstava, kao i snaženja kvaliteta javne usluge koju trebaju da pružaju sve budžetske jedinice”, znači brutalno ga kazniti za sve što je dalo Crnoj Gori i pokušati ga disciplinovati, kako se ne bi ponavljali cetinjski antiratni trgovi devedesetih i sjajni belvederski građanski protesti. Ali Cetinje se nije moglo ućutkati od mnogo jačih a ne od ove teturave Vlade u odlasku.

Više od toga čudi činjenica da na ove najave ćute velike lokal patriote, Cetinjani, predstavnici partija parlamentarne većine. Niko ni riječ, a njihova Vlada ovaj predlog već usvojila, glasovima njihovih ministara. Kad su mogli glasati za otimanje našeg kulturnog i duhovnog nasljeđa, zašto ne bi i da se Cetinju ukine 9 miliona eura iz državnog budžeta.

Patriotski, nema što!

Nikola Đurašković

Potpredsjednik SDP