Skip to content

Dragović: Kroz inkluziju u sve sfere društvenog života želimo poboljšanje statusa i kvaliteta života cjelokupne romske zajednice

8. april Međunarodni dan Roma, pripadnici romske populacije dočekuju sa brojnim problemima, te njihov položaj i dalje nije na zadovoljavajućem nivou.

Sa željom da budu što osvješćeniji da imaju pristup obrazovanju, kako bi imali što više prilika za kvalitetniji život, više prilika za zapošljavanje, kao i da imaju jednaka prava kao i većinsko stanovništvo Crne Gore. Svjesni da određeni pomaci postoje, kroz obavezno osnovno obrazovanje, pružamo podršku svima koji rade na podsticanju romske djece na obrazovanje, kao i odraslih na usavršavanju, kako bi se što kvalitetnije uključili na tržište rada.

Crna Gora kao multietnička i multikulturalna država, prije svega odgovorna, mora se dodatno posvetiti poboljšanju kvaliteta njihovog života. Svjesni smo da su godinama određeni pomaci napravljeni, ali ipak nedovoljni.

Kroz inkluziju u sve sfere društvenog života, želimo da Romi budu što uključeniji u stvaranje poboljšanja statusa i kvaliteta života cjelokupne romske zajednice. Želimo im da istraju u očuvanju jezika, običaja, kulture, kao i što bolju i veću integraciju u društvo, kroz jednake šanse u obrazovanju i zapošljavanju, zdravstvenoj zaštiti, kao i ostvarivanju svih manjinskih prava.

Srećan Međunarodni dan Roma!

Dunja Dragović

Potpredsjednica Foruma mladih SDP