Skip to content

Đukanović: Omogućiti Danilovgrađankama koje žele da započnu biznis da koriste sredstva iz fonda za podršku ženskom preduzetništvu

OO SDP Danilovgrad poziva Opštinu Danilovgrad da izvrši izmjene Javnog konkursa za raspodjelu sredstava opredijeljenih za podršku ženskom preduzetništvu kako bi se Danilovgrađankama koje žele da započnu biznis omogućilo da koriste sredstva iz fonda za podršku ženskom preduzetništvu bez prethodne registracije kod nadležnog organa. 

Konkurs je ove godine raspisan na drugačiji način nego što je to urađeno prethodnih godina, pa žene koje nemaju već registrovano preduzeće nemaju pravo da apliciraju, jer je jedan od uslova za prijavu rješenje o registraciji iz CRPS-a. To znači da žene koje namjeravaju da započnu preko ovog konkursa moraju prvo da se registruju da bi možda dobili finansijska sredstva iz ovog fonda, ali da ipak moraju da imaju alternativu za slučaj da ih ne dobiju što je obeshrabrujuće i ne doprinosi razvoju i podsticanju ženskog preduzetništva i žena koje žele da započnu biznis. 

Za registraciju, troškove knjigovodstva i vođenje društva koje je organizovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću, koje je najčešći oblik registracije privrednog društva potrebna su značajna finansijska sredstva za osnivanje i tekuće troškove po osnivanju, što znači da žene koje planiraju da započnu biznis moraju da se izlože svim ovim troškovima i da preuzmu rizik da možda neće dobiti finansijsku podršku iz opštinskog fonda. Ovakav način raspisivanja konkursa će doprinijeti tome da iz godine u godinu ista preduzeća i preduzetnice dobijaju finansijska sredstva, pa svrha konkursa neće biti podsticaj ženskog preduzetništva, već godišnje finansiranje jednih istih preduzeća i preduzetnica. 

Zbog svega navedenog, još jednom pozivamo nadležni sekretarijat da razmotri našu sugestiju i izmijeni javni poziv kako bi se omogućilo svim ženama koje žele da konkurišu da to urade bez prethodnog izlaganja velikim troškovima, odnosno da registracija kod nadležnog organa bude obavezna samo za korisnice sredstava, a ne za sve aplikantkinje. 

Milica Đukanović

Portparolka OO SDP Danilovgrad