Skip to content

Đurašković: Radimo na otvaranju novih radnih mjesta i zaustavljanju odseljavanja sa Cetinja

Iako kaže da nije vrijeme za priču o tom dijelu, gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković u razgovoru za CdM kaže da su se od samog početka rada gradske uprave susreli sa sporadičnim opstrukcijama na svim nivoima. Ipak, poručuje da im je fokus na ostvarenju kapitalnog budžeta, koji je ugovoren na gotovo 120 posto za 2022. godinu, dok je kapitalni budžet za 2023. godinu najveći od usvajanja Zakona o Prijestonici.

Kako kaže, budžet Prijestonice Cetinje za 2023. godinu, koji je planiran na rekordnih 8.920.000,00 eura njegovo ostvarenje i realizacija predstavljaće jedan od prioriteta za gradsku upravu u narednoj godini. Imajući u vidu velike projekte koje će realizovati i započeti u 2023. godini, kn navodi da sve organe i službe Prijestonice Cetinje u ovoj godini očekuje zaista naporan i intezivan rad koji će doprinijeti daljem razvoju Cetinja.

“Glavni fokus će, u svakom slučaju, biti na otvaranju novih radnih mjesta, kako bi se postepeno rješavao ključni problem Cetinja, nezaposlenost i odseljavanje stanovništva”, ističe Đurašković.

Prvi čovjek Prijestonice se, kako ističe, raduje se svim realizovanim projektima, ali ako bi morao da izdvoji jedan, to je svakako veliki posao koji je odrađen tokom pripreme, raspisivanja i sprovođenja Međunarodnog javnog konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rješenja nove sportske hale na Cetinju.

Prema njegovim riječima, odabrali su prvonagrađeno rješenje i započeli pripremu za raspisivanje tendera za izbor izvođača koji će, po principu projektuj i izgradi, realizovati izgradnju nove sportske dvorane.

“Očekujem da radovi na izgradnji nove sportske dvorane otpočnu u toku naredne, 2023. godine. Takođe, ove godine je po prvi put organizovana “Novogodišnja priča u Prijestonici”, koncept novogodišnjeg bazara sa besplatnim klizalištem i zabavnim programom za djecu i odrasle. Namjera nam je da Cetinje razvijamo u pravcu važne, regionalno prepoznate, praznične destinacije. Prvo izdanje ,,Novogodišnje priče” je nadmašilo sva naša očekivanja, pa ćemo uraditi sve da ona postane tradicionalna, a Cetinje, kao što rekoh, najprestižnija praznična destinacija u regionu”, podvlači Đurašković.

Ovo je, kako dodaje, posebno važno sa stanovišta podsticanja lokalne ekonomije, odnosno lokalnog biznis sektora, koji pored niza manifestacija koje razvijamo u toku cijele godine, dobija dodatnu mogućnost za generisanje novih prihoda.

324997644_1383309419081862_394515758697509843_n-1320x742.jpg

Cetinje, Novogodišnja priča

Projekti od izuzetnog značaja

Đurašković u razgovoru za CdM podvlači da su projekti vezani za tretman otpadnih voda i rekonstrukciju sekundarne mreže vodovodnog sistema od najvećeg značaja za razvoj grada i poboljšanje uslova života na Cetinju.

To su problemi koji, kako navodi, dugi niz decenija muče građane Prijestonice.

“Programom razvoja Prijestonice za 2023. godinu, predvidjeli smo početak realizacije ovih projekata, a trenutno je u toku priprema tenderske dokumentacije za prve faze projekata. Napomenuo bih da se radi o višegodišnjim projektima, koji iziskuju značajna finansijska sredstva, ali i veoma dobro planiranje i projektovanje, kako bi ovi problemi bili riješeni na kvalitetan način i na zadovoljstvo svih građana Prijestonice Cetinje. Kroz rekonstrukciju Vučedolske ulice predviđena je i rekonstrukcija dijela sistema za odvod otpadnih voda sa potrebnim instalacijama od postojećeg ponora do istražne štolne, što predstavlja prvu fazu realizacije gotovo istorijskog projekta tretmana otpadnih voda sa teritorije Prijestonice”, navodi on.

Đurašković dodaje da je projekat rekonstrukcije sekundarne vodovodne mreže završen, revidovan i u prvoj fazi naredne godine očekujem početak prve faze njegove realizacije.

“Kao što sam već napomenuo, u pitanju su veoma zahtjevni projekti, čija će realizacija trajati više godina, ali koji će Cetinju i svim našim sugrađanima donijeti trajna i kvalitetna rješenja kada su ovi problemi u pitanju”, istako je on.

Đurašković je najavio da bi javni poziv za davanje u zakup dvije hale na prostoru nekadašnje EI Obod trebalo da bude raspisan u januaru mjesecu.

“Na osnovu kontakata koje smo imali sa velikim brojem investitora, kako iz naše zemlje, tako i iz inostranstva, očekujemo da u toku naredne godine ostvarimo najmanje jednu investiciju u iznosu od minimum 500.000,00€ na ovom prostoru, sa najmanje 20 novih radnih mjesta”, napominje sagovornik CdM-a.

Uskoro javni poziv za davanje u zakup komoleksa Gornjeg Oboda

Ubrzo će, kako najavljuje, raspisati još jedan kojim će se u zakup ponuditi cijeli kompleks Gornjeg Oboda, a užurbano rade na pripremi skupštinskih odluka kojima će omogućiti raspisivanje tendera za početak izgradnje hotela „Lokanda”, koji će se realizovati kroz javno-privatno partnerstvo.

“Kao što su vaši čitaoci upoznati, u toku je izgradnja žičare Kotor-Lovćen koja će Cetinju obezbijediti značajan broj radnih mjesta, ali i veoma prepoznatljivu turističku ponudu, tako da se slika nezaposlenog grada koji „ne radi” snažno i ubrzano mijenja u regionalno prepoznatu pozitivnu priču, kao što smo i obećali. Cetinje ubrzano postaje grad novih investicija i novih šansi”, istakao je sagovornik CdM-a.

Đurašković podvlači da, pored javnog poziva za davanje u zakup hala na prostoru EI Obod, od kojeg očekuje otvaranje najmanje 20 radnih mjesta, očekuje i druge investicije i projekte, sa novim mogućnostima za zapošljavanje njegovih sugrađana.

“Prije svega mislim na žičaru Kotor-Lovćen, čiji početak rada očekujemo u toku 2023. , zatim izgradnju hotela „Lokanda”, ali i mnoge druge projekte o kojima je sada nezahvalno govoriti dok ne krene njihova realizacija. Svakako, fokus gradske uprave je na stvaranju uslova za ubrzanje lokalnog ekonomskog razvoja, otvaranju radnih mjesta, kao i na podršci postojećim i podsticaju za pokretanje novih biznisa na teritoriji Prijestonice Cetinje”, on.

Valorizacija turističkih potencijala

Pored toga, kako naglašava, ciljevi su i valorizacija turističkih potencijala, kako na gradskom tako i na ruralnom području, dodatni razvoj poljoprivrede kroz novinu u planiranju budžeta Prijestonice, investicije u zelenu energiju i privlačenje drugih investitora u poslovne zone.

“Važno je istaći i podsticaje za razvoj kulture i organizaciju kulturnih programa i manifestacija. Osnivanjem Arhiva Cetinjskog bijenala napravićemo važan iskorak ka obnavaljanju ove značajane manifestacije savremene umjetnosti, a nedavno je usvojena i Odluka o formiranju Centra za kulturu”, kaže Đurašković za CdM.

Napominje kako poseban akcenat gradska uprava stavila je na obrazovanje, kulturu, mlade i sport.

“Za ove kategorije, naš cilj je podizanje standarda i unaprijeđenje uslova za život na Cetinju, kako bismo na taj način uticali na smanjivanje negativnog trenda odliva stanovništva iz grada. Sportskim klubovima za 2023. godinu opredijeljen je rekordan budžet, a u saradnji sa partnerima i prijateljima grada uspjeli smo da obezbijedimo niz donacija i sponzorstava kada su u pitanju sportski klubovi. Isto važi i za kulturne i nevladine organizacije. Nastavićemo da budemo snažan oslonac svim društvenim subjektima, podstičući progresivne ideje koje će Cetinju donijeti novu vrijednost kroz novootvorena radna mjesta, ali i kroz druge razvojne šanse”, zaključio je Đurašković u razgovoru za CdM.

Miraš Dušević