Skip to content

Forum žena SDP: Moramo istrajati u borbi da ovaj svijet mijenjamo na bolje

Socijaldemokratska partija Crne Gore kao prva članica Socijalističke internacionale iz Crne Gore i Forum žena kao njen dio, u kontinuitetu se zalažu za antiratnu politiku, jednakost, solidarnost i pravdu i nastavljaju putem koji su trasirale rodonačelnice borbe za ženska prava još u 19. vijeku.

Ovaj Međunarodni praznik žena obilježavamo sa podsjećanjem da je borba za temeljne principe socijaldemokratije imperativ od kojeg se nikada ne smije odustati, već se na tome mora istrajavati kako bi se povampireni fašizam i njegove vođe spriječile da uništavaju živote nedužnih civila u Ukrajini, nazivajući svoja nedjela specijalnim operacijama. Pozivamo sve ljude na solidarnost, jedinstvo muškaraca i žena za pomoć Ukrajini, u granicama svojih mogućnosti, kako bi se ovaj nečasni rat što prije okončao za dobro Ukrajine i njenih građana i građanki.

Mi žene, socijaldemokratkinje moramo istrajati u borbi da ovaj svijet mijenjamo na bolje i stvoramo uslove da svi živimo u društvima bez diskriminacije, zlostavljanja i jednakih mogućnosti za sve, a razlike među nama doživljavamo kao najveći potencijal za stvaranje blagostanja i zajedničke dobrobiti!

Forum žena Socijaldemokratske partije Crne Gore