Skip to content

Izabrano novo rukovodstvo opštinskog odbora Socijaldemokratske partije Plav, Sulejman Dešić na čelu plavskog SDP-a

Sinoć je u Centru za kulturu “Husein Bašić” u Plavu održana Konvencija OO SDP Plav, na kojoj je izabrano novo rukovodstvo.

Za predsjednika je izabran Sulejman Dešić, dok su potpredsjednici Rijad Markišić, Adnan Šabović i Muhamed Reković, a za sekretara je izabran Emir Feratović.

Sastanku su prisustvovali predsjednik SDP CG Raško Konjević,  poslanica Draginja Vuksanović-Stanković, potpredsjednik SDP-a Bojan Zeković i Džavid Šabović, koji je izabran za počasnog predsjednika OO SDP Plav.

Oni se ovom prilikom obratili prisutnima i poželjeli uspješnu konvenciju, a novoizabranom rukovodstvu pružili punu podršku za sve buduće aktivnosti.

Obraćajaući se prisutnima, novoizabrani predsjednik Sulejman Dešić je istakao da je SDP Plav, iako u opoziciji, u proteklom periodu aktivno učestvovao u donošenju svih onih korisnih i mudrih odluka, možda i više nego neki koji su činili vlast.

Time smo danas stekli povjerenje kao dobre kolege i da nas svi vide kao buduće saradnike i potecijalne partnere u novoj izvršnoj vlasti. Mi kao takvi možemo pošteno i sa svima da razgovaramo, imamo sve kadrovske potencijale, znanje, stručnost i iskustvo koje će nam pomoći da u narednom periodu zajedno sa svima vama vratimo SDP-u mjesto koje mu i pripada, a to je na vrhu plavske političke scene.

On je naveo da će planirane aktivnosti OO SDP Plav biti usmjerene na rješavanje realnih problema građanki i građana Plava i neće se zasnivati na temama vjere, nacije i ranijih političkih i drugih pripadnosti.

“Nas je ovdje danas okupio jedan zajednički cilj za koji ne treba da žalimo ni svoju energiju, čast, mladost, iskustvo i da smo radosni i ujedinjeni oko toga cilja, a to je naš Plav, naglasio je Dešić.

Zbog toga će, rekao je on, budući program biti posvećen rješavanju problema svih segmenata šire zajednice, a koji se tiču privrede i zapošljavanja, poljoprivrede i ruralnog razvoja, turizma, lokalne poreske i socijalne politike, reforme lokalne samouprave, obrazovanja, infrastrukture, kulture, ekologije i sporta, kao i rješavanje svih pitanja od važnosti za bolji život naših građana.

“Građani žele kvalitetniji i ljepši život, mlade i dokazane ljude,  izbore bez nepotrebnih tenzija i bez upliva bilo koga sa strane jer o Plavu treba da odlučuju građani ovog grada, poručio je Dešić, i napomenuo da će sve te ciljeve biti moguće realizovati uz podršku, znanje i iskustvo rukovodstva SDP Crne Gore, kao i svih ovih godina do sad.

“Mi uopšte ne sumnjamo da zajedno možemo ostvariti dobre rezultate jer je SDP Crne Gore i u ovom proteklom periodu prepunom novih izazova bila istrajna i dosljedna u zaštiti interesa svih građanki i građana Crne Gore kao i same države Crne Gore. U to ime, novo rukovodstvo pruža ruku Plavu, Crnoj Gori i svima koji sa nama dijele iste ili slične vrijednosti za neke nove početke i ljepšu budućnost našeg grada i svih naših građana, poručio je novi predsjednik OO SDP Plav Sulejman Dešić.

Članove novog  OO SDP Plav čine:

1. Bašić Bećo;

2. Redžematović Dzafer;

3. Palavrtić Safet;

4. Cecunjanin Skender;

5. Kandić Šefkija;

6. Cecunjanin Sejdo;

7. Ciriković Ruždija;

8. Šahman Fikreta;

9. Dešić Ramadan;

10. Čelić Aver;

11. Drešković Ganija;

12. Redžematović Muzafer;

13. Feratović Džemal;

14. Ferović Adis;

15. Gutić Hilda;

16. Ciriković Anel;

17. Hadžialjević Dino;

18. Kojić Kenan;

19. Šabović Mirela;

20. Lješnjanin Faruk;

21. Markišić Rijad;

22. Markišić Jasmin;

23. Đešević Safet;

24. Markišić Ermin;

25. Muminović Mersim;

26. Musić Alen;

27. Musić Orhan;

28. Musić Enes;

29. Neković Denis;

30. Pupović Mirsad;

31. Šarkinović Nedžad;

32. Radenović Saša

33. Radončić Mirza;

34. Canović Amel;

35. Redžematović Kemal;

36. Kabašić Enis;

37. Šabović Adnan;

38. Redžepagić Alem;

39. Šabović Elvis;

40. Šabović Senad;

41. Tošić Enis;

42. Zilkić Belmin;

43. Cecunjanin Selma;

44. Šabović Faruk;

45. Šabović Sulejman;

46. Cecunjanin Jasmin;

47. Kolašinac Amel;

48. Kučević Orhan;

49. Markišić Rahman;

50. Huseinović Naser

51. Dešić Sulejman;

52. Šabović Mirza;

53. Reković Muhamed;

54. Markišić Medo;

55. Hadžimušović Izet;

56. Kolašinac Aida;

57. Drešković Enes;

58. Redžematović Alija;

59. Feratović Emir.

60. Jadadić Edin;