Skip to content

Konjević: Ima indicija na postojanje mnogih protivpravnih postupanja prethodnog menadžmenta ministarstva

Potpredsjednik Vlade i ministar odbrane, Raško Konjević potvrdio je da su rad prethodnog menadžmenta Ministarstva odbrane pratili brojni medijski izvještaji i reakcije političkih subjekata koji su ukazivali na postojanje protivpravnih postupanja kojima se ugrožava zakonitost rada Ministarstva.

On je, odgovarajući na pitanje poslanice SDP-a Draginje Vuksanović Stanković kazao da je posebnu pažnju posvetio njenoj tvrdnji da su rad bivše ministarke odbrane, Olivere Injac, pratile i brojne optužbe o diskriminatorskom ponašanju i progonu onih koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, te da se u nekoliko slučajeva može steći utisak o takvom postupanju i to na način što su se koristile zakonske odredbe o bezbjednosnim smetnjama.

Čudan način prekidanja radnih odnosa 

„To je dovodilo do prekida radnog odnosa pojedincima na, najblaže rečeno, čudan način“, istakao je Konjević, naglašavajući da je nadležna Komisija za žalbe poništila takva rješenja kao nezakonita, a da će on naložiti izradu novih procjena, budući da se uvidom u one koje su bile osnov za prekid radnog odnosa, mogao steći utisak o političkom motivu.

„Svi oni koji su iskoristili pravne ljekove a nadležni utvrde nezakonitosti u dostavljenim rješenjima, biće vraćeni na posao“, naglasio je ministar Konjević, dodajući da su u tom periodu pokrenuti pravni postupci pred nadležnim institucijama kojima se zahtijeva utvrđivanje odgovornosti rukovodnog kadra Ministarstva odbrane za donošenje odluka koje su u suprotnosti sa Ustavom i zakonima Crne Gore.

„SDT je dostavilo Skupštini zahtjev za skidanje imuniteta za vođenje postupka protiv bivšeg starješine organa. SDT je u nekoliko navrata tražio dokumentaciju koju je Ministarstvo redovno dostavljalo“, kazao je Konjević, zaključujući da je neophodno prepustiti nadležnim pravosudnim organima da sprovedu zakonom predviđene postupke.

Poništena Odluka Ministarstva, ali se kadeti neće povlačiti iz Grčke 

Ministar je kazao da su se i preispitivanjem prethodno donešenih odluka u vezi sa obrazovanjem kadeta na prestižnim savezničkim vojnim akademijama otkrili evidentni propusti prilikom raspisivanja oglasa, pogotovo na planu transparentnosti i profesionalizma.

Odgovarajući na pitanje poslanice DPS-a Daliborke Pejović o nekredibilnom ponašanju bivšeg menadžmenta Ministarstva pri odabira kadeta, objasnio je da je Komisija za žalbe Vlade Crne Gore u novom sazivu, 9. juna ove godine, donijela Rješenje kojim se poništava odluka Ministarstva odbrane i Odluka o izboru šest kandidata za školovanje na vojnim akademijama u Grčkoj, koja se vraća prvostepenom organu na ponovno postupanje.

Riječ je o javnom oglasu koji je objavljen 1. juna 2021. godine, a za koji Metodologija za sprovođenje oglasa uopšte nije objavljena na sajtu Ministarstva odbrane.

Konjević je precizirao da kadete sa Vazduhoplovne vojne akademije u Grškoj, koji su već godinu dana u procesu obuke i obrazovanja, ne bi bilo korektno povlačiti, a da je Ministarstvo odbrane već preduzelo konkretne korake koji se odnose na sve buduće javne konkurse, uključujući i izbor kadeta za obrazovanje na inostranim akademijama.

„Takođe, na inicijativu kadeta koji se školuju na akademijama u Italiji, a koje sam imao priiliku da upoznam, o povećanju stipendija tokom školovanja, izaći ćemo im u susret i nadam se time i same konkurse učiniti atraktivnijim, a kadete tokom školovanja zadovoljnijim“, naglasio je ministar.

Preciziraće se nove odluke o pravcima angažovanja Vojske 

On je podsjetio da je krajem 2020. godine bila upućena inicijativa iz Generalštaba da se učešće Vojske Crne Gore u misiji KFOR na Kosovu proširi upućivanjem jednog pješadijskog bataljona od 30 pripadnika, budući da se prostor otvorio nakon završetka misije Resolute Support u Avganistamu. Tu inicijativu kada je podnesena, krajem 2020, Ministarstvo odbrane nije proslijedilo Savjetu za odbranu i bezbjednost, pa je proces zaustavljen.

Odgovarajući na pitanja poslanika DPS-a, Predraga Boškovića, da li je Ministarstvo odbrane ponovilo prijedlog  o povećanju našeg učešća u misiji KFOR, Konjević nije mogao da precizira za koje će misije i aktivnosti Ministarstvo predložiti donošenje nove odluke o novim pravcima angažovanja Vojske. Ali, dodao je, jedan od glavnih zadataka novog načelnika GŠ je svakako revizija i ažuriranje operativnog ciklusa za angažovanje VCG u međunarodnim misijama i operacijama. Budući da predstoji prilagožavanje NATO strukture snaga, kao posljedica ruske agresije na Ukrajinu, očekivano je i jačanje savezničkih snaga na Istoku, kazao je Konjević i dodao:

„U komunikaciji sa saveznicima, razmatra se novo angažovanje u okviru nove strukture NATO snaga u Mađarskoj, Bugarskoj ili nekoj trećoj zemlji na istoku Alijanse. Mogu potvrditi da je gotovo izvjesno da će Generalštab i Ministarstvo odbrane predložiti Savjetu za odbranu i bezbjednost da međunarodni angažman Vojske u 2023. godini bude znatno ojačan, što se možda realizuje već i krajem ove godine“, kazao je ministar Konjević.

Kasarna u Andrijevici i novi prioriteti

Odgovarajući na pitanje poslanice DPS-a Lidije Kljajić, dokle se stiglo sa izgradnjom kasarne u Andrijevici, Konjević je kazao da Predlogom Budžeta za ovu godinu nijesu predviđena sredstva za nastavak realizacije tog projekta, jer su prepoznati prioriteti koji se odnose na uspostavljanje sistema nadzora vazdušnog prostora Crne Gore unutar NATO integrisanog sistema, projekti izgradnje objekata u kojima će biti smješteni vazduhoplovi VCG, kao i objekta u kojem će biti smještena lakooklopna vozila tipa OSHKOSH.

„Generalštab će u narednom periodu izvršiti analizu razmještanja jedinica na teritoriji Crne Gore i potreba za objektima koje Vojska koristi, u cilju priprema za prilagođavanje novoj NATO komandnoj strukturi i u susret procesu izrade novih regionalnih planova odbrane u okviru NATO. Shodno tome, donijećemo odluke o daljim koracima u pogledu korišćenja lokacija, objekata i infrastrukture za potrebe Vojske na teritoriji Crne Gore, u skladu sa svim potrebnim standardima, što može dovesti do promjene pojedinih odluka donijetih u prethodnom periodu“, zaključio je Konjević.