Skip to content

Konjević: Krah EU politike je glavni rezultat promjena od izbora 2020. godine

„Političke promjene koje su se desile u Crnoj Gori bi bile razlog za zadovoljstvo da je kontekst drugačiji, a alternativa istinski proevropska, ali nasuprot tome rezultat je da su devijacije koje su ranije postojale čak i izraženije, dok je strateško usmjerenje države i cijelog društva, kao i njegov građansko-evropsko-sekularni koncept, suštinski dovedeno u pitanje“, rekao je predsjednik SDP Raško Konjević obraćajući se učesnicima liderskog samita  za Zapadni Balkan, u organizaciji Grupe socijalista i demokrata u Evropskom Parlamentu, održanog u Beču.

Na skupu koji je tretirao temu politike proširenja EU posebno u kontekstu nedavno završenog samita u Tirani razgovarano je o ključnim izazovima u sprovođenja politike proširenja i urgentnoj potrebi da se obezbijedi novi zamah toj politici, koji u konačnom treba da rezultira punopravnim EU članstvom svih zemalja regiona.

Na panelu pod nazivom „Budućnost politike proširenja nakon Tirana samita“, Konjević je iznio svoja zapažanja  na temu evropske perspektive i glavnih problema sa kojima se trenutno suočavaju zemlje regiona.

„Politika proširenja EU je jedna od nauspješnijih politika Evropske unije i ona je uvijek bila i najbolja potvrda superiornosti vrijednosti na kojima počiva EU, budući da su one vremenom postajale temeljni orjentir i civilizacijski pravac za mnoge zemlje koje su postajale punopravne članice“, kazao je Konjević. On je naveo i da EU mora graditi svoju sposobnost privlačnosti prema svom najbližem okruženju, jer bez toga ne može biti doživljena ni kao geopolitički akter dovoljno snažan da bude kompetitivan u sve složenijoj globalnoj političkoj,ekonomskoj i bezbjednosno-odbrambenoj utrci.

On je naglasio i da EU danas više nego ikad mora da pokaže da su njena vrata otvorena, a zemlje Zapadnog Balkana partner kojeg što prije očekuju.

„Crna Gora je i prethodnih godina posebno bila važna meta raznih struktura i državnih politika koje žele i Crnu Goru, a i region u cjelini, odvratiti od pripadnosti evropskom i evroatlantskom krugu demokratskih država i vrijednosti koje ovi sistemi baštine“.

On je naglasio da je rezultat u posljednje više od dvije godine to da je Crna Gora od predvodnika u integracijama postala jedan od većih problema naših EU partnera –  država koja je na svim nivoima stagnirala u integracionom procesu.

„Ono što je posebno zabrinjavajuće je da se u ove dvije godine kroz razna kadrovska rješenje, politike, odluke itd. potpuno otvorio prostor za podrivanje svih onih društvenih vrijednosti koje su sinonim za evropsko, građansko i otvoreno društvo. Društveni ambijent sve više poprima obrise atmosfere koju smo imali 90-ih godina, čemu pečat daje snažna propaganda iz najbližeg susjedstva i naravno brojni ruski proksiji koji djeluju manje ili više skriveno, a čije se djelovanje toleriše“, rekao je Konjević.

On je na kraju zaključio da  je zbog svega toga pomoć i podrška naših evropskih prijatelja nikada nije bila potrebnija, te da je ovo momenat kada treba snažno i odlučno djelovati u interesu konačnog poraza politike prošlosti i nacionalizma i konačnog trijumfa evropske i progresivne politike.

Socijaldemokratska partija Crne Gore