Skip to content

Krivokapić i Santander: Crna Gora da bude svjetionik za djecu

Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić sastao se sa šefom Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, Huanom Santanderom.

“Zajednički je ocijenjeno kako nova Vlada Crne Gore predstavlja svjetionik za djecu, budući da su djeca visoko među prioritetima Vlade i premijera, te da je potrebno nastaviti predan rad koji će donijeti konkretne rezultate na unapređenju prava djeteta, čemu će doprinijeti i novi usaglašeni Program saradnje Vlade i UNICEF-a za period 2023-2027. godine”, navodi se u saopštenju.

Kao dio institucionalnog utemeljenja, koji koincidira sa ciljevima UNICEF-a, sagovornici su se, kako navode iz ovog resora, podsjetili dostignuća tadašnjeg predsjednika Skupštine Krivokapića, za čije vrijeme su uspostavljeni Otvoreni parlament, Dječiji parlament, Demokratske radionice, kao i programi stažiranja za NVO sektor, koji predstavljaju zalog za očuvanje ljudskog kapitala.

Krivokapić je kazao da će Crna Gora tokom predsjedavanja Procesom saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), kao i kroz rad u Savjetu UN za ljudska prava, aktivno promovisati ključne vrijednosti dječijih prava.

“Na toj liniji, istaknut je značaj zaštite djece od nasilja i svih oblika eksploatacije, obezbjeđivanja kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja za svu djecu, kao i osnaživanja mladih i adolescenata, medija i nevladinog sektora”, zaključuje se u saopštenju.