Skip to content

Manjinska Vlada jedino održiva ako je fokusirana na EU i životne teme

Socijaldemokratska partija upozorava pojedine subjekte parlamentarne većine da je manjinska Vlada formirana sa primarnim ciljem ubrzavanja EU integracija Crne Gore kao državnim interesom, a ne bavljenja interesima pojedinih vjerskih organizacija na način koji izaziva društvene podjele i skreće fokus sa životnih i reformskih tema.

Upravo zbog toga je manjinska Vlada dobila snažnu međunarodnu podršku i posebno podršku naših EU partnera, očekujući da će Crna Gora u narednih godinu dana trajanja Vlade biti potpuno usredsređena na evropsku agendu.

Nažalost, neki akteri su mandat i misiju Vlade shvatili, ne kao priliku da omogućimo brzo EU članstvo, već kao mogućnost da nametnu neke teme koje nemaju nikakve veze sa našom EU agendom. Uz sve to, radi se o veoma osjetljivim i delikatnim temama, sa potencijalom da, u ovom trenutku potpuno nepotrebno, podgriju društvene podjele čime se onemogućava sprovođenje naših ključnih državnih i evropskih prioriteta. Drago nam je da su sve ovo premijeru Abazoviću juče jasno saopštili predstavnici zemalja naših EU partnera.

Konstatujemo da se, nažalost, ne samo potenciraju teme koje cijepaju crnogorsko društvo, kao što je pitanje ugovora sa SPC, već se pribjegava tajnim aranžmanima i sačinjavanju tekst ugovora na brzinu, bez ikakve javne rasprave, dijaloga i pokušaja da se dođe do konsenzusa. Već je javnosti poznato da je famozni tekst ugovora sačinjen na prvom i jedinom sastanku Radne grupe koja se sastala bez jednog njenog člana kojega je delegirao potpredsjednik Vlade, što samo po sebi dovoljno govori o „dobrim“ namjerama izvođača ovog posla.

U nastojanju da izađe u susret željama SPC dio Vlade se ponaša suprotno elementarnim demokratskim i evropskim principima i potpuno netransparentno pokušava da usvoji tekst ugovora koji je protivustavan, protivzakonit i pun istorijskih falsifikata.

Zato ih još jednom pozivamo da zarad interesa jedne vjerske zajednice, koja ne da je ugrožena već je povlašćena u ovoj državi, ne žrtvuju evropsku perspektivu Crne Gore i vrate se  demokratskom i evropskom ponašanju.

U suprotnom, takva Vlada više ne bi bila evropska pa bi njeno dalje trajanje bilo besmisleno, a građani bili ti koji bi dali konačnu riječ o vitalnim nacionalnim interesima evropske i građanske Crne Gore.

Socijaldemokratska partija Crne Gore