Skip to content

Marković: Međunarodni dan studenata – da ne bude samo datum!

17-og novembra obilježava se Međunarodni dan studenata u znak sjećanja na 20 čehoslovačkih studenata koji su pogubljeni 1939. godine zbog protesta protiv nacističke okupacije, i više od 1.200 studenata Univerziteta u Pragu koji su odvedeni u koncentracione logore tokom Drugog svjetskog rata.

Ovaj dan je prilika da se prisjetimo svih onih borbi studenata kroz istoriju za ravnopravnost i uključenost u društvene tokove kako na evropskom tlu tako i kod nas.

Slavljenje multikulturalizma, raznolikosti i saradnje među studentima tekovina je modernih i prosperitetnih demokratskih zemalja i današnji datum predstavlja posebnu priliku da ukažemo na sve one ljepote koje krase crnogorsko društvo.

Međutim, moramo da ukažemo na nezavidan položaj studenata u Crnoj Gori koji nemaju adekvatne uslove za rad, obrazovni program koji je neophodno što prije reformisati na način da studentima pruži više praktičnog znanja kao i da se glas studenata čuje mnogo više kako bi bili uključeni kao važan faktor u procesu kreiranja javnih politika.

Obaveza svih društvenih aktera jeste da se posveti mnogo veća pažnja studentskim pitanjima i problemima kako bi se zajednički obezbijedio prostor da intelektualni kapital kojim obiluje Crna Gora na najbolji način pokaže da su studenti i mladi ljudi budućnost ove države a ne samo demografska stavka koja, nažalost, sve više napušta državu u potrazi za boljim životom i obrazovanjem.

Jovana Marković

Predsjednica Foruma mladih OO SDP Cetinje